Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

«Rovviltforvaltningen lever sitt eget liv»

Hurdal, Gran og andre kommuner har opplevet en katastrofesommer, skriver innsenderen.Foto: Mariann Tvete

Ulv er fanget på film, ved Råholdt i Eidsvoll. Stedet er et villastrøk med tett trafikk og mye folk. Tidligere er ulv sett flere steder sør i Eidsvoll. Den – de, har krysset Vorma og vandret på begge sider av elven.

Ulv har vært ubehagelig nær både folk og fe i sommer. Hurdal, Gran og andre kommuner har opplevet en katastrofesommer. Katastrofen var varslet, og en logisk konsekvens av minister Helgesens politiske vedtak om lisensjakt i vinter. Tidligere denne uken åpnet Fylkesmannen i Akershus – Oslo for skadefelling på en ulv, sett øst for Vorma. Jaktlaget var tett på, men jakten ble stoppet, og forlengelse ble ikke gitt.

Så dukker det opp ulv igjen og ny fellingstillatelse kommer. Problemet er at tillatelsene er kraftig regulert angående tid og geografi – det virker som om forvaltningen bevist forsøker å stikke kjepper i hjulene til jaktlaget. I Stortingets «rovviltforlik» heter det at det ikke skal være skadegjører av betydning utenfor rovviltsonen. Med andre ord, ulv i beitesonen skal felles. Det kan virke som om forvaltningen ser bort ifra dette vedtaket.

Annonse

Norsk Bonde og Småbrukerlag krever fri felling utenfor sonen, noe Stortinget altså er enig i. Det kan se ut til at vi har to store problemer i rovviltforvaltningen her til lands. Det ene er ulvene, det andre er en forvaltning som lever sitt eget liv. Norsk Bonde og Småbrukerlag krever at forvaltningen etterlever Stortingets vedtak – det ville være en god begynnelse. Det er ikke bra hvis forvaltningen pådrar seg, bevist eller ubevist et rykte om å ha en egen agenda. Evig eies, som kjent, kun et dårlig rykte

Neste artikkel

Sp-politiker raser mot ulvejaktstans