Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rødlista ryper må fredes

Få ryper: Årets rypejakt må droppes, skriver innsenderen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fuglene i fjellet sliter og går tilbake. I 2015 kom både fjell- og lirypa på rødlista, da bestanden var ca. halvert i løpet av de siste ti årene. I år har våren og forsommeren vært ekstra hard for fjellfuglene med mye snø, kulde og lite insekter. Turgåere og bærplukkere som har gått mye i fjellet, har sett svært lite ryper i år.

Statskogs jaktkvote på fire ryper per dag i Nordland er fire for mye. Det blir galt når Statskog og jegerforeningene skal bestemme. Statskog vil ha penger, jegerne vil skyte og ingen av dem tenker på rypa. Det blir som bukken og havresekken.

• Les også: Godt rypeår i sør – dårligere i nord

På rypemøtene i sommer mente Statskog at når det var mer enn 2,5 kyllinger per kull, så var det bærekraftig å ha jakt. Et håpløst resonnement! Antall rypekull er sterkt redusert. Da går det ikke an å sende tusenvis av jegere etter de! Statskog sier at forvaltningen skal være bærekraftig over tid. Nei, forvaltningen skal være bærekraftig her og nå! Jakt på rødlista fugler er ikke bærekraftig forvaltning.

Naturmangfoldlovens paragraf 16 slår fast at: «Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd». Et slikt overskudd eksisterer ikke på rødlista arter.

Annonse

Statskogs småviltforvaltning står til stryk. Både ryper og skogsfugl må fredes i ti år. De er nøkkelarter i naturen, livsnødvendig mat for sårbare arter som kongeørn, jaktfalk og snøugle i en levende natur.

• Les også: Forskere bruker sang for å redde rypene

Jegere: Legg vekk børsa og nyt heller livet i naturen med kikkert og fotoapparat. Det er vanskelig å ta gode rypebilder, og veldig godt å nyte synet av de levende fuglene i naturen.

Neste artikkel

Viltpesten