Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ragnhild Queseth Haarstad

Stor innsats: Ragnhild Queseth Haarstad (1939-2017). Foto: NTB scanpix

Det var med stort vemod vi mottok budskapet at Ragnhild Queseth Haarstad døde 6.juni, 78 år gammel. Ragnhild var et meget allsidig og samfunnsengasjert menneske, som tok ansvar ved å delta aktivt i det politiske liv, både på lokalt og sentralt plan, det siste bl.a. som stortingsrepresentant i flere perioder og som statsråd.

Mange nøt godt av hennes store engasjement, også den skogfinske minoriteten i Norge, som hun var en forkjemper for. Hun var selv av skogfinsk avstamning og så viktigheten av å løfte fram denne minoriteten og dens kulturarv. Hun var sentral i arbeidet som endte med at Stortinget i 1999 anerkjente skogfinnene som en nasjonal minoritet, hvilket la grunnlaget for opprettelsen av Norsk Skogfinsk museum i 2005. Der var hun den første styrelederen. På grunn av svekket helse valgte hun å gå ut av styret i 2015, hvilket var et klart tap for oss.

Ragnhild drev lobbying på Stortinget over lang tid for å få bevilget midler til forprosjekt for et nytt museumsanlegg. Gjennombruddet kom i 2013, takket være Ragnhilds store innsats.

Det er ofte langt fra forprosjekt til realisering. I pessimistiske stunder sa Ragnhild at hun neppe ville oppleve det nye museumsanlegget før hun døde. Dessverre fikk hun rett.

Med sin brede erfaringsbakgrunn og livserfaring var hun en interessant og givende samtalepartner, med sin lyttende evne og meningers mot.

Annonse

Roser skal helst deles ut i live. Ragnhild visste at Norsk skogfinsk museum var svært takknemlig for hennes store engasjement og arbeid for den skogfinske minoriteten, både på nasjonalt og lokalt plan.

Vi sender medfølende tanker til Ragnhilds nærmeste, som har lidd et stort tap.

Vi lyser fred over hennes gode minne.

Neste artikkel

Kvinne er kvinne verst