Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ragnhild Q. Haarstad til minne

Markant skikkelse: Ragnhild Queseth Haarstad (1939-2017). Foto: NTB scanpix

Ragnhild Queseth Haarstad var i flere tiår en dyktig og markant skikkelse i senterbevegelsen. Både som leder for Senterkvinnene og som stortingsrepresentant og statsråd for Senterpartiet har hun satt tydelige fotefar. Hun var klar og ofte urokkelig i meninger og argumentasjon. Hun hadde et blikk for de svakeste i samfunnet og nølte ikke med å si fra om urettferdighet.

Ragnhild Queseth Haarstad markerte seg på et bredt spekter av politiske saker. Hun var tydelig i kampen mot atomvåpen, mot utplassering av atomraketter i Europa, i kultursaker, i energi og miljøsaker og i kommunal og distriktspolitiske saker. Hun var opptatt av spennvidden i Senterpartiet og representerte en viktig del av den selv. Noen ganger ble hun definert i det som ble kalt «Hedmarksgeriljaen», en del av partiet som var skeptiske til Senterpartiets samarbeid med Høyre. Å kun definere henne i et slikt bilde vil være for altfor enkelt. Ragnhild advarte sterkt mot utvikling mot et topartisystem på åttitallet og var opptatt av Senterpartiets profil som grønt distriktsparti. Hun mente partiet burde stå mer selvstendig både i forhold til høyre- og venstresiden. Det var i sentrum hun hørte hjemme, som hun selv sa.

Det var en skolesak som første gang vakte Ragnhilds interesse for politikk. - Vi kjempet en innbitt kamp for å beholde skolene og Sp var det eneste partiet som kunne presentere en anstendig politikk, sa hun i et intervju i Hamar Arbeiderblad i 1982. Hun beskrev en politisk hverdag hvor det av og til var tungt å være kvinne. I tillegg var hun opptatt av de personlige historiene. - Ofte opplever jeg at folk kommer og snakker om personlige forhold. Det er til tider smertefullt og jeg kan føle hjelpeløshet, men jeg setter uendelig stor pris på disse samtalene. De er med på å gjøre meg mer hel som menneske.

Det var slik Ragnhild var, hun gikk inn i poltikken med hele seg og hun lyttet. Mange ganger kunne hun synes kompromissløs, men hun var også raus og støttende særlig overfor sine medsøstre. Vi var mange som nøt godt av hennes omsorg.

Annonse

Ragnhild Queseth Haarstad var medlem av Grue kommunestyre fra 1971-75 og Hedmark fylkesting fra 1975 til 1982. Fra 1981-1997 var hun stortingsrepresentant for Sp fra Hedmark. Gjennom alle sine verv ble hun sentral ved mange korsveier i norsk politikk de siste 40 årene. Hun var sentral på 80-tallet i sin opposisjon til atomvåpenpolitikken, hun var sentral som leder i Senterkvinnene da Sp gikk ut at Syse-regjeringen i 1990, hun var en markant leder i energi- og miljøkomiteen fra 1993-97 og hun avsluttet sin politiske karriere som kommunalminister i sentrumsregjeringen fra 1997-1999.

Politiske motstandere kunne oppleve Ragnhild Queseth Haarstad som steil, vi som arbeidet med henne opplevde henne som humoristisk, varm og tydelig. Det var aldri noe knussel med Ragnhild. Ikke på noe vis. Senterpartiet vil takke henne for hennes store innsats for partiet og lyser fred over hennes minne.

Neste artikkel

Kvinne er kvinne verst