Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Politikk ute av kontroll

Resultatet: Konsekvensen av rovdyrpolitikken har blitt en tragedie for landbruket, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete

Jeg er enig i det som er skrevet om en rovdyrpolitikk som er ute av kontroll. Det er ikke bare nå at den er ute av kontroll, det har den alltid vært.

Med denne rovdyrpolitikken har det i mange år vært arbeidet med å få til en forvaltning av rovdyra. Det er ikke blitt noe bedre, heller verre. Rovdyrvernere fikk tidlig på en finurlig måte til at vi skulle ha ulv. Den ble fredet for den var etter rovdyrverneres mening utryddningstruet.

Ulven som ble snikinnført, fikk sine egne soner der den skulle leve og yngle fritt, mange trodde at da ble ulven værende der hele tida. Ulven skulle ikke streife ut av sitt område. Lisensjakt i disse områdene skulle det ikke være noe av. Det ble bestemt at ulven skulle forvaltes på en forsvarlig måte. Men hvordan?

Vi ser hele tida resultatet av denne rovdyrpolitikken. Den er blitt en katastrofe for landbruket, og til redsel for mange som vil ferdes i skog og fjellområder. En kan være fristet til og tro at det er noen som vil ta knekken på landbruket og levende bygder, og at rovdyra da skal være middelet. Det er mulig å bruke mange slags midler for å nå sine mål. Det er et uttrykk som sier: ”Hensikten helliger midlet”.

Annonse

Det blir av rovdyrvernere stadig terpet på at bøndene må skjønne at det finnes tiltak til vern av husdyr, slik som: Bruk av vokterhunder, gjeting og strømgjerder til vern av beiteområder. Det er bare det at ingen av disse tiltak er brukbare. Fri fantasi av vernere.

Derfor kan en spørre hvordan denne ødeleggende rovdyrpolitikken er blitt til. Av historien kan vi få en forståelse for hvordan dette går an. For å få fram en idè eller en spesiell politikk er det tre virkningsfulle midler, og det er: Propaganda, manipulering og hjernevasking. Dette kan vi se har vært brukt mange ganger, gjennom alle tider. Et prosjekt som det kan være både smertefullt, vanskelig og tidkrevende og få stoppet.

Denne rovdyrpolitikken blir en svært stor oppgave for alle politikere å få stoppet, slik at ikke rovdyrvernere kan fortsette med sin ødeleggende politikk. Lykke til, det kan dere trenge.

Neste artikkel

Aud Hove er frustrert over saksbehandling i forkant av jervejakta