Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norgesgruppen må ta til fornuft

Dødeligheten større hos frittgående høner enn hos burhøner, og i tillegg er smittefaren større der, skriver innsenderen. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Det er skremmende å registrere hvor hardt og hensynsløst Norgesgruppen behandler eggprodusenter med burdrift i landet nå. Å avslutte salg av egg fra burhøner fra år 2019 er jo nærmest et overgrep mot produsentene. Hvor blir det av den sunne fornuft i denne saken? Ikke tror jeg at så mange norske forbrukere er så ensidig innstilt på driftsmåten av eggproduksjon som Norgesgruppen framstiller det. Alt tyder på at det er presset fra radikale dyrevernere som står bak. Dette skjer uten at det finnes dokumentasjon på hva slags driftsform som er den beste for dyrevelferden, burdrift eller frittgående høner. Begge driftsformer er akseptert av myndighetene.

Faktaopplysninger viser at dødelighetsprosenten er større hos frittgående høner enn hos burhøner, og i tillegg er smittefaren større der. Moderne bur er miljøinnredet for å skape trivsel for dyra, med noen få høner i hver sin liten "leilighet", og hønene har det bra der.

Mange eggprodusenter har senest i år 2012 investert millionvis for å etterkomme de nye burreglene som trådte i kraft da, og de blir nå på nytt tvunget til millioninvesteringer for å ominnrede til frittgående høner. Dette vil ramme svært mange eggprodusenter i landet, og i tillegg skal det skje i år 2019, nesten straks, uten hensyn til de produsentene som rammes. En lang overgangsperiode måtte være en selvfølge dersom dette skulle gjennomføres. Noen må gripe inn og stoppe galskapen!

Annonse

Her på gården har vi drevet eggproduksjon fra 1955. I 1969 innredet vi til 1500 frittgående høner, og i 1984 bygde vi nytt hønehus med vanlig burdrift for 2000 høner. Vår erfaring har vært at dødelighetsprosenten var klart større hos frittgående høner enn hos burhøner, som fakta viser også i dag. Store flokker på ett plan medfører kannibalisme og større smittefare enn med få dyr i hvert bur, og dermed større avgang. I 2004 bygde neste generasjon hos oss ut hønsehuset til 6500 høner, med miljøinnredede bur i hele huset. Nå er både de og mange andre produsenter utsatt for den samme harde realitet som Norgesgruppen påfører de dem. Dette er helt uakseptabelt!

Vi har nå i påskehelgen fortært masse gode norske trygge egg fra begge driftsformer, og vi ønsker oss videre tilgang på det. Enn om Norgesgruppen viste litt forståelse og hensyn til eggprodusentene som nå føler seg truet av Norgesgruppens planer om å kutte salget av egg fra burdrift fra 2019? Jeg vil avslutte som jeg begynte: Norgesgruppen må nå ta til fornuft.

Neste artikkel

Postkundenes behov endrer seg