Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nei til Europas Forente Stater

Det er ingen tvil om at EU skal utvikles til Europas Forente Stater, etter modell av USA.

Foto: Ruskpp Ruskpp / Mostphotos

Det har vært planen hele tiden, men det er solid flertall i alle EU-statene mot en føderal utvikling. Den politiske eliten jobber med små skritt, for ikke å skape debatt eller skremme opp folkene i Europa. Forslaget om en grunnlov for EU ble avvist i folkeavstemninger, men kom tilbake som Lisboa-traktaten, som trådde i kraft 1. desember 2009.

EU er ikke lengre en organisasjon med medlemskap, men en føderal superstat under oppbygging. Innen 2025 skal det meste være på plass, hvis vi ikke klarer å skape en solid europeisk folkebevegelse mot planene om Europas Forente Stater.

I to folkeavstemninger har Norge avvist deltakelse i EU, men den politiske eliten har ingen respekt for folkeviljen. Gjennom EØS-avtalen har vi blitt påtvunget tretten tusen rettsakter fra EU; direktiver, forordninger og dommer fra EU-domstolen. Det har ført til at norske lover i stor grad er diktater fra Brussel, i strid med den norske grunnloven som fastslår at Stortinget skal vedta norske lover.

Annonse

Kommunenes Sentralforbund hevder at mer enn sytti prosent av alle saker på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner styres av EUs lovverk. En kan fastslå at norsk folkestyre og suverenitet er kraftig svekket av EU-tilpasningen, hovedsakelig på grunn av EØS-avtalen.

Hvis Brussel lykkes med å skape Europas Forente Stater, vil det bety at de europeiske nasjonalstatene vil opphøre, til fordel for en sentral regjering eller kommisjon i Brussel og statene deles inn i et stort antall regioner, ikke delstater som i USA. Det er i lys av EUs politiske utvikling vi må forstå arbeidet med å skape regioner i Norge. Det første skritt er de foreliggende planene, men i EU er planen av Norge skal deles inn i fire regioner, Nord-, Midt,- Vest- og Øst-Norge.

Foreløpig skal 5000 jobber i sentraladministrasjonen flyttes ut til regionene. Statlige oppgaver og tjenester skal enten flyttes til Brussel eller til de fire regionene, - den dagen Norge blir med i EU. Meldinger fra Brussel hevder at utenforlandet Norge er mer kvalifisert til deltakelse i Europas Forente Stater, enn flere av dagens EU-stater.

Det er solid flertall mot EUs føderale planer i alle EU-statene, inkludert i Norge. Det er mer enn sytti prosent som sier nei til norsk medlemskap i EU, så en behøver ikke ha mye fantasi for å forstå at motstanden mot Europas Forente Stater vil være enda større.

Alle politiske partier i Norge går for planene om regioner i Norge, ingen setter det i sammenheng med EUs føderale planer. Det er ikke for seint å våkne opp, ta debatten, forsvare folkestyre og norsk suverenitet og si nei til europeiske regioner og norsk deltakelse i Europas Forente Stater.

Neste artikkel

Statsbudsjett, klimatiltak og storfekjøttproduksjon