Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Naturveiledning på ville veier?

Barn og unge er framtidas beslutningstakere, og trenger kunnskap om naturen for å forstå den, skriver Dagfinn S. Hatløy. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Venstre og KrF reverserte i fjor høst heldigvis statsbudsjettet og regjeringen sine foreslåtte store kutt hos Miljødirektoratet. Mange er takknemlige for det.

Nå er likevel den svært godt fungerende naturveiledning i regi av Statens naturoppsyn (SNO) under Miljødirektoratet, i spill.

Fagforeningen Naturviterne mener det er svært uheldig at regjeringen velger å avvikle et sterkt fagmiljø på naturveiledning i Miljødirektoratet. Naturveiledning i direktoratets regi kan vise til svært gode resultater, og har nådd utallige barn, unge og voksne over hele landet med sin formidling av kunnskap om natur og miljø. Å splitte opp dette fagmiljøet frykter vi vil føre til at både omfanget og kvaliteten på slik formidling reduseres kraftig.

Hvorfor endre noe som fungerer svært godt? Det må være særlige krav til begrunnelse for å endre noe som fungerer godt. Eller er dette et nytt eksempel på endring for endringens skyld?

Konsekvensen av regjeringen sitt forslag er at naturveiledere i Statens naturoppsyn under Miljødirektoratet, lokalisert spredd ut over hele landet der de gjør en stor innsats i sine lokalmiljøer, får avviklet sitt virke. Regjeringen svarer med at naturveiledning nå skal skje ved de private naturinformasjonssentrene og besøkssentre: «Regjeringa meiner at naturrettleiing er ei oppgåve som private aktører i stor grad kan gjennomføre, og vil difor redusere naturrettleiing i regi av Statens naturoppsyn.»

Naturviterne mener det er gledelig at regjeringen vil styrke naturveiledning ved naturinformasjonssentrene. Sentrene har i mange år slitt med underfinansiering fra bevilgende myndigheters side. Vi mener likevel det er svært uheldig at man avvikler et integrert fagmiljø i naturoppsynet på denne måten. Det er en stor styrke at naturveiledning også kan utføres av personer som i tillegg jobber tett med oppsyn, annen myndighetsutøvelse og naturforvaltning. Å være en del av en større faglig helhet gir en merverdi til naturveiledningen som ikke kan erstattes dersom fagmiljøet splittes opp.

Annonse

Vi står overfor et omfattende grønt skifte i det norske samfunnet, og da er det nødvendig med kunnskap og informasjon. Naturveiledningen er en viktig del av dette, og henvender seg dessuten i særlig stor grad til barn og unge. Noe som er viktigere enn noensinne i et mer og mer «urbant» Norge. God offentlig veiledning om bruk av naturen er viktig for fysisk aktivitet og folkehelse.

Barn og unge er både nåtidas og framtidas beslutningstakere. Skal du bli glad i natur og forstå dens verdi og muligheter, må folk ha kunnskap om naturen. Skal vi lykkes med omstillingen til grønt skifte og det vi står overfor, må det satses på naturveiledning og informasjon. Også i regi av offentlige etater. Naturveiledning er og viktig for kunnskap og forståelse i befolkningen for det klassiske naturvernet, en sak som og har verdiskapningspotensial i Norge framover, f. eks innen reiseliv.

SNO nyter stor tillit hos alle lag i befolkningen jf. evalueringen av SNO, og bidrar til kunnskapsheving og brobygging mellom innbyggere, forskning, forvaltning og politikere etc. Eksisterende naturveiledere er statlige stillinger i distriktet og som jobber sammen med lokale miljøer i stort omfang: skoler, kommuner, verneområdestyrer, grunneiere, lag og foreninger,

Naturviterne håper dette ikke er en prestisje og ideologisk avgjørende sak for Høyre og Frp, og at regjeringen i sammen med andre parti kan endre forslaget, slik at eksisterende naturveiledning forblir og får utviklet seg i regi av Statens Naturoppsyn under Miljødirektoratet. Gjerne supplert med noe økt støtte til de ulike naturinformasjonssentrene.

Revidert statsbudsjett kan endres dersom regjeringen, Venstre og KrF vil.

Neste artikkel

Elvestuen gir mer penger til felling av ulv