Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nationen og rovviltforvaltningen

Store rovdyr: Hva skjedded februar 2001, spør innsenderen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I 2001 omfortolket Miljøverndepartementet den fortolkning av Bernkonvensjonen som et flertall på Stortinget hadde lagt til grunn for behandlingen av den andre rovviltmeldingen i 1997. Det skjedde i form av et prosedyreopplegg foran en rettsbehandling av en klage over et vedtak om felling av ulv. Under selve rettssaken hevdet Regjeringsadvokaten at myndighetene bestandig hadde vært av den oppfatning at Norge ikke var forpliktet til å bygge opp egne levedyktige bestander av store rovdyr.

Dette burde ha framstått som en sensasjon, sett på bakgrunn av den faktiske samfunnsdebatt siden slutten av åttitallet og det som framgår av dokumentene og den faktiske debatt i Stortinget ved behandlingen av stortingsmeldingen. Når det ikke skjedde, skyldes det i første rekke at ikke en eneste norsk avis eller noen av TV-kanalene refererte premissene for rettens kjennelse, langt mindre kommenterte dem. De var bare opptatt av at ni fredede ulver nå skulle felles og å formidle saksøkernes påstander om «utryddelse av en truet art».

Det har nå gått femten år siden dette skjedde. Stortinget fikk aldri noen melding fra departementet om den nye fortolkningen, noe stortingsflertallet muligens satte pris på. Men saken er dessverre like aktuell i dag, sett på bakgrunn av nye rettssaker vedrørende uttak av ulv.

Annonse

Kan Nationen tenke seg å gå inn på hva som egentlig skjedde den 16. februar 2001, da Norges forhold til Bernkonvensjonen, etter initiativ fra Miljøverndepartementets naturvernavdeling, på et helt vitalt punkt ble endret i form av et helt nytt og sensasjonelt premiss for en rettsavgjørelse, men uten at Stortinget fikk melding tilbake?

Neste artikkel

Elvestuen varsler besøk til ulveområder