Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljøvennlig - bare i byene?

Ladestasjoner: Det er en fare for at overgang til elbiler vil skje langt saktere i distriktene enn den utviklingen vi nå ser i byene, skriver innsenderne. Foto: NTB scanpix

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Hall fra Høyre peker i Nationen på at bygda faktisk er et godt utgangspunkt for å leve miljøvennlig. Det er vi helt enig i, men det er en utfordring om vedtakene skapes innen ring 1 i Oslo uten forståelse for hvordan vi kan klare det.

Elektrifisering av bilparken kommer. 60 prosent av nybilsalget i september var en bil med batteri. Det er samtidig en fare for at overgang til elbiler vil skje langt saktere i distriktene enn den utviklingen vi nå ser i byene. Tilgang på hurtigladning som sikrer bilistene rekkevidde og trygghet må derfor etableres i hele landet. Stortingets mål om kun salg av nullutslippsbiler fra 2025 nås ikke uten at infrastruktur for ladning dekker hele Norge. I dag står de økonomiske rammebetingelsene for utbygging av hurtiglading i veien for dette.

For hurtigladning er det effektavgiften som hindrer at det ikke skjer en raskere utbygging i distriktene. Den fastsettes av nettselskapene, og det er store prisforskjeller mellom ulike selskaper. Felles for de fleste er at de gjør drift av hurtigladere med lavere brukstid ulønnsomme.

Det holder heller ikke med tilskuddsordninger til investering i nye ladestasjoner så lenge driften går med underskudd i distriktene på grunn av at effektavgiften. Dagens rammebetingelser gjør drift av hurtigladere med lav brukstid og høy effekt ulønnsomt.

Elbiler på normalladere kan i dag styre ladetidspunkt og i fremtiden også ha muligheten for å bruke bilenes batterier til å utjevne effekttoppene. Dette vil igjen gi begrenset behov for utbygging av strømnettet. Men for å oppnå stor utbredelse av elbiler må det også være tilgang til hurtigladning i områder med mindre trafikkgrunnlag. Dagens effekttariff er et hinder for kommersiell utbygging i store deler av lander. NVE og nettselskapene må endre tariffsystemet før bilparken kan elektrifiseres over hele Norge.

Annonse

Flere partier kom i valgkampen med løfter om utbygging av ladeinfrastruktur. Vi står klare til å ta vår del av jobben og ser frem til at det nye Stortinget legger til rette for en elektrifisering av bilparken slik det er tverrpolitisk enighet om.

Klima

Miljøvennlig – bare i byene?

Neste artikkel

Helsen til hjortevilt betyr mye for meg og deg