Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Debatt: Hvorfor forby pelsdyrnæringen?

I tet: Norge er verdensledende på dyrevelferd på pelsdyr, skriver innsenderen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

For litt over et år siden ble det vedtatt i Stortinget at norsk pelsdyroppdrett skulle fortsette. Et flertall bestående av H, Frp, Sp og KrF gikk inn for dette. Dette var et fornuftig vedtak som bygget på brei faglig enighet om at norsk pelsdyrnæring var en framtidsrettet næring.

Så kommer det en ny partner inn i Solberg-regjeringen; Venstre. De lager en såkalt regjeringsplattform der pelsdyr skal fases ut innen 2025.

Dette kom som et sjokk på hele landbruksnæringen. Det er et brudd på inngåtte avtaler og kan ikke oppfattes som annet enn et svik mot en hel næring. Det paradoksale er at det fortsatt er flertall i Stortinget for fortsatt pelsdyrhold. Dette kan nå bli forlatt.

Norge er verdensledende på dyrevelferd på pelsdyr. Regelverket er blitt veldig strengt. Ingen annen husdyrnæring har et så strengt regelverk og dyrevelferdsmessig oppfølging internt i næringen.

Welfur (husdyrvelferdssystem) er innført med årlige revisjoner, sertifiseringsrevisjon hvert tredje år, egenkontroll, tre årlige besøk i risikoperioden av NPA, tilsyn minimum annethvert år av Mattilsynet, er noen av de mange kontrollmekanismene som settes inn.

Forskning viser at dyrene på langt vei er domestisert. De er ikke lenger ville dyr. Eksperter på dyreadferd sier at dyra er tilpasningsdyktige. Rovdyr har ikke samme bevegelsesbehov (vandrebehov) når maten er rett foran dem. Gode aktivitetsobjekter kan erstatte behovet for jaktatferd.

Annonse

Store mengder biprodukter fra landdyr og fiskerinæringen brukes i pelsdyrfôret, blant annet utrangerte verpehøns som ellers ville blitt destruert. Dette er resirkulering i praksis, med gevinst for alle parter.

Pelsdyrnæringen er viktig for distriktslandbruket med ca. 230 pelsdyrfarmer med 450-500 arbeidsplasser i tillegg til indirekte sysselsetting. Norge bør heller opprettholdes som et foregangsland for å drive med pelsdyrhold på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Dyrevernerne har med denne nye regjeringsplattformen fått enda en ny seier. Først ble hvalfangst forbudt, så kom selfangst, og nå pelsdyr. Hva blir det neste?

En regjeringsplattform er ikke et Stortingsvedtak. Fortsatt gjelder vedtaket fra 2017. Dette er gyldig til et nytt vedtak blir fattet. I politikken endrer ting seg fort. Nye konstellasjonen og regjeringer, og med det nye plattformer, kan komme til å endre dette før vi aner det!

Neste artikkel

Å styre er å utøve makt