Biokull – landbrukets «klimagull»?

Kull og grønne skoger: Kristin Stenersen og Bjørge Madsen på Skjærgaarden gartner i i Åsgårdstrand leder et pilotprosjekt for biokull.

Skal produksjon og bruk av biokull bli det store og positive klimabidraget både FNs klimapanel og norske eksperter beskriver, må minst tre forhold være på plass: kunnskapsutvikling og informasjonsspredning blant de som til syvende og sist skal iverksette tiltaket, i dette tilfellet bøndene; faglig og politisk enighet om mål og strategier; og mer forskning på verdikjeder, økonomiske konsekvenser og langtidseffektene av biokull.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 699,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel

Norsvin: – Dei nye grisene må få rett stell til rett tid