Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bærekraftig reiseliv, ikke uhemmet vekst

Foto: Siri Juell Rasmussen

I sin kronikk 1. september hevder Svein-Magne Gjessing at reiselivsnæringen tror at reiselivet kan fortsette som vekstnæring globalt på en bærekraftig måte. Dette er ikke riktig. Tvert imot: I veikartet som en samlet reiselivsnæring i Norge overleverte til klima- og miljøminister Vidar Helgesen beskriver næringen hva den selv må gjøre og hva myndighetene må gjøre for at Norge skal ta sin del av ansvaret for sikre et bærekraftig reiseliv.

Den sterke økningen i reiselivet både i Norge og globalt er ikke bærekraftig. I tillegg til å unngå klima- og miljøproblemene fra transporten, er vi nødt til å ta vare på det natur- og kulturlandskapet som er forutsetningen for at Norge er et attraktivt reisemål. Den økte cruisebåtturismen skaper problemer og kan ikke fortsette uten restriksjoner. Vi kan ikke måle reiselivets suksess i form av antall besøkende. De reisende etterspør i økende grad opplevelser, og da må ikke Norge som turistmål preges av trengsel.

Les også: Turisme i sårbar natur

Vår unike natur med fjorder, fosser, fjell, lange kyst, bebygde dalføre og lokal kultur- og matradisjoner gjør at landet vårt kan by på opplevelser som få andre kan tilby. Denne typen opplevelser må vi i større grad utvikle. Hurtigruten er her et eksempel ved å inngå samarbeid med en rekke lokale arrangører langs kysten. Turistforeningens turopplegg tiltrekker seg stadig flere, og antall lokale turoperatører øker. Vi har så mye å by på her i landet at det burde være mulig å spre trafikken. I markedsføringen av Norge som reiselivsmål er det viktig å tenke på å nå den type turister som søker etter denne typen opplevelser.

Annonse

Les også: Travel turisme 78° nord

Å tilby lokal mat står sentralt i veikartet for bærekraftig reiseliv. Gjessing mener dette vil bli vanskelig samtidig med at distriktslandbruket og antall småbruk trappes ned. Veikartet går ikke inn på norsk landsbrukspolitikk, men vi tror at økt etterspørsel fra turistene etter lokal mat vil styrke grunnlaget for nisjeprodusenter rundt omkring i landet. Vi ser i dag flere gode eksempler på det.

Veksten i reiselivsnæringen kan ikke fortsette uhemmet. Det er første gang en samlet reiselivsnæring har blitt enige om en kurs framover mot et bærekraftig reiseliv. Ved siden av å redusere klima- og miljøkonsekvensene fra transporten kan vi ved å ta vare på de unike natur- og kulturverdiene få reiselivsnæringen til å bli en svært viktig grønn næring i en tid hvor olje- og gassnæringen vil bidra mindre til verdiskapningen i Norge.

Neste artikkel

Grådighet går aldri av moten