Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avledningsmanøver

Blir spurt: Venstres næringspolitiske talsperson På Farstad. Foto: NTB scanpix

Hovedfokus skal være folkets mattrygghet, bondens inntekt, vilkår for miljø- og klimavennlig matproduksjon over hele landet!

Fokus skal ikke være på den vanlige avledningsmanøveren som blir brukt når dårlige avtaler inngås, nemlig å løfte fram hensynet til forhandlingsinstituttet.

Derfor inviterer Norsk Bonde- og Småbrukarlag Venstre til å svare på følgende spørsmål ETTER at jordbruksforhandlingene er ferdige: Hvor i hovedavtalen har Venstre belegg for å uttale det som Venstre ved Pål Farstad uttaler til Nationen: "Det Venstre først og fremst har bidratt med i behandlingen av jordbruksoppgjøret, er å berge forhandlingsinstituttet".

Annonse

Og: "Vi har siden bruddet mellom staten og organisasjonene vært tydelige på at vi mente partene måtte tilbake til forhandlingsbordet. Småbrukarlaget bør være fornøyde med at Stortinget ikke detaljstyrer oppgjøret, for det ville i realiteten vært slutten på forhandlingsinstituttet".

Neste artikkel

Tidlegare fylkestopp i Bondelaget: Burde stoppa eingongspurker for lengst