Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap har rekord i salg av statlig virksomhet

Børsnotert: Statoil ble børsnotert under den første Stoltenberg-regjeringen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arbeiderpartiet har rekord i salg av statlig virksomhet. Da blir det dobbeltmoral når partiets stortingsrepresentant Knut Storberget i Nationen 28. juni går til angrep på regjeringen og spesielt Fremskrittspartiet for å «selge landet». Ap hevder at «vi vil bygge landet – ikke selge det.» Det er åpenbart at han glemmer egen historie.

I løpet av Jens Stoltenbergs halvannet år som statsminister i 2000–2001 ble Statoil og Telenor børsnotert, statens aksjepost i Kreditkassen ble solgt, og dermed havnet Norges nest største bank i svenskenes hender, og 49 prosent av aksjene i gruvedriften Olivin gikk til et amerikansk selskap. I tillegg gikk den rødgrønne regjeringen ut med salg av 500.000 dekar skog fra Statskog og listen er lengre.

Ingen har noen gang solgt mer av statens eiendeler enn Arbeiderpartiet – ikke i nærheten en gang.

Dobbeltmoralen eller hukommelsessvikten hos Storberget er derfor mildt sagt oppsiktsvekkende:

Storberget underbygger sitt angrep på FrP og regjeringen med at vi ikke kan selge selskaper fordi «Det sikrer at fellesskapet eier kritisk infrastruktur og ikke minst viktige naturressurser.» Han skriver videre at «Statlig eierskap gjør også at viktige kompetansemiljøer som ellers ville blitt flyttet til utlandet, forblir i Norge.». Selv om historikken viser det stikk motsatt er det mulig at Ap nå mener at staten bør eie mest mulig.

FrP mener at det ikke er et mål i seg selv at staten skal eie flest mulig virksomheter og skal staten eie bør det være ut ifra argumenter om at det tjener viktige samfunnsinteresser og kritisk infrastruktur.

Annonse

Formålet med det statlige eierskapet er ikke forretningsmessig gevinst for staten. FrP skal ikke på død og liv selge statlige selskaper. Regjeringen har sittet på en rekke fullmakter for å selge uten å benytte de. Listen over antall selskaper som denne regjeringen har solgt er for øvrig betydelig kortere enn den forrige regjeringen.

Det er imidlertid ikke noe hemmelighet at vi er opptatt av å fremheve det private eierskapet med hensyn til det beste for markedet og for å sikre at eierskapet ikke er styrt basert på politisk gevinst.

Vi mener at statlig eierskap i noen tilfeller kan være hensiktsmessig, i andre tilfeller ikke.

Å ha en pragmatisk tilnærming til statlig eierskap mener Storberget altså er å selge landet. Det står han selvsagt fritt til å mene, men han burde kanskje tatt en titt i historiebøkene før han skrev – men dobbeltmoral er som kjent også en form for moral.

Neste artikkel

Grande: – Ap skal være partiet for «the working class hero»