10 spørsmål om motorferdsel

Motorferdsel: Kronikkforfatteren stiller stortingsrepresentantene 10 spørsmål om de foreslåtte endringene i Lov om motorferdsel i utmark. 


Prp. 35 L (2014-2015) Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv, ligger nå til behandling i Stortinget. Den foreslåtte endringen vil være irreversibel og representere et historisk tidsskille i forvaltningen av den fellesskapsverdien norsk natur utgjør for en majoritet av nordmenn. Lovendringen er av jurister vurdert som grunnlovsstridig. På den bakgrunn fremmes følgende spørsmål til stortingsrepresentantene:

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel