Slik fungerer Disqus

Har du i dag en Facebook- eller Twitterkonto registrert med ditt fulle navn, eller bruker du eposttjenestene til Google (Gmail) eller Yahoo under fullt navn, kan du lett benytte disse kontoene når du vil kommentere på Nationen.

Trykk på pilen ved «Disqus» øverst i kommentarfeltet.

Velg fra menyen som kommer opp om du vil logge inn via Facebook eller Twitter. Du kan her også logge inn via Google- eller Yahookontoen.

Du kan også velge å opprette en egen Disquskonto. Da trykker du på «Register a new Disqus profile» i menyen.

Du vil så bli bedt om å oppgi epostadresse, et brukernavn og et passord. Merk at brukernavnet her ikke er det samme som navnet som skal vises når du skriver kommentarer. (Brukernavnet tillater ikke mellomrom.)

Du kan så gå til Disqus.com, og logge inn der. Du bruker da det brukernavnet og passordet du nettopp valgte. Når du er innlogget, trykk på pilen ved siden av brukernavnet ditt i øverste høyre hjørne. Velg «Edit profile».

I menyen som dukker opp, klikker du på «Profile». I det øverste feltet kan du nå skrive inn ditt fulle navn. Husk å klikke på «Save changes» nederst i dette skjemaet (det kan være du må scrolle litt nedover i vinduet for å se lagreknappen).

Denne metoden kan du også bruke hvis du vil endre en allerede eksisterende Disqus-profil, slik at fullt navn vises hos oss.

Dersom du ikke ønsker å endre en eksisterende Disqus-profil, aksepterer vi også at du skriver under med fullt navn i kommentaren din, selv om profilen fremdeles viser et pseudonym.