Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil sette pris på naturmangfoldet

Hva er prisen på naturens mangfold, og hvordan skal den telle med når beslutninger tas? Det er hovedtema på en internasjonal konferanse i Trondheim denne uka.

Trondheimskonferansen om biologisk mangfold samler rundt 350 forskere og eksperter fra over 100 land. Miljøverndepartementet og flere tunge FN-organisasjoner står som arrangører av den ukelange konferansen. Konferansen åpnes mandag av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) og hans indiske kollega Jayanthi Natarajan. Den økonomiske verdien av naturen og de tjenestene den yter menneskene blir et hovedtema på årets konferanse, sier prosjektleder Ivar Baste ved Direktoratet for naturforvaltning, som leder konferansen. «Usynlige» verdier

Verdien av disse økotjenestene er «usynlige», fordi vi tar dem for gitt og fordi de ikke har noen markedspris. Tap av naturkapital synes ikke i regnskapene. Et eksempel på slike økotjenester er biers og andre insekters pollinering av planter. En FN-studie har anslått verdien av insektenes innsats til nesten 10 prosent av verdens samlede jordbruksproduksjon. - Verdien av naturens tjenester må synliggjøres og tas hensyn til i samfunnsplanleggingen. Den må komme inn tidligere i prosessen når beslutninger skal fattes, sier Baste. Drivkrefter

En kraftig reduksjon i tapet av biologisk mangfold innen 2010 var et av FNs tusenårsmål. Målet ble ikke nådd. Artsutryddelse og tapet av biologisk mangfold fortsetter raskere enn noen gang før i menneskehetens historie. Klimaendringene vil ytterligere forsterke artstapet. Trondheimskonferansen vil rette søkelyset mot underliggende årsaker og drivkrefter til det fortsatte tapet av biologisk mangfold, sier Baste. - I løpet av de 20 årene som er gått siden den første Trondheimskonferansen har verdens befolkning økt med 25 prosent, samlet global produksjon har vokst med 75 prosent og verdenshandelen er tredoblet. Det betyr også at presset på naturmangfoldet øker, sier han. Strategiplan

Annonse

FN-konvensjonen om vern av biologisk mangfold har vedtatt en strategiplan med målsetting å stanse tap av biologisk mangfold innen 2020. Planen har 20 underliggende mål som skal bidra til å sikre robuste økosystemer. Dagsordenen for Trondheimskonferansen tar utgangspunkt i noen av målene i strategiplanen. - Vi ser spesielt på samspillet mellom økologi og økonomi, og vil også ta opp bruk av økonomiske insentiver og fjerning av skadelige subsidier, sier Baste. Landene som deltar på konferansen er derfor invitert til å sende økonomer i tillegg til naturforvaltere. Sentral arena

Årets Trondheimskonferanse er den sjuende i rekken. For første gang er over 100 land representert. Konferansen har tidligere vært arrangert av Miljøverndepartementet og FNs miljøprogram, UNEP. I år er også FNs landbruksorganisasjon (FAO), FNs utviklingsprogram (UNDP) og Verdensbanken med som arrangører. - Trondheimskonferansen har etablert seg som en sentral arena for faglig og uformell dialog mellom forvaltere og forskere på dette området. Det er en viktig møteplass som kan gi faglig påfyll og nye tanker om gamle problemer, sier Baste. (©NTB)

Neste artikkel

La oss snakka meir om Venstre