Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil avvise korn med mugg

Kampen for å finne korn som er fullt av muggsopp, intensiveres kraftig i høst. På sikt kan ikke bønder få levert og betalt for giftig korn.

Det er en samlet kornbransje som nå er enige om høstens mykotoksinstrategi. Så langt er ikke analysene raske og sikre nok til å avvise korn. Men i løpet av noen år kan man være der.

- Omfanget av analyser vil bli økt vesentlig, blant annet er det for første gang kjøpt hurtiganalyseutstyr for bruk ved mottaksanlegga. Bioforsk lanserer en modell for risikovurdering på internett før ferien og kornhandlerne vil stimulere bøndene til å bruke denne. Disse tiltakene vil gjøre det lettere å fordele kornet optimalt mellom ulike bruksområder i forhold til kvalitet, sier Øyvind Juel i Felleskjøpet Agri.

Rekorddårlig i fjor

Kornavlingene og kornkvaliteten ble rekorddårlig på Østlandet i fjor høst. Dette, sammen med at det også i 2008 var mye mugg i kornet, har gitt problemer.

Soppgifter, eller mykotoksiner, i korn representerer en potensiell helserisiko både for dyr og mennesker. Både nasjonalt og internasjonalt har man innsett at forekomst av mykotoksiner i mat og dyrefôr representerer et stort problem man foreløpig ikke ser noen snarlig løsning på.

Det er særlig soppgiftene produsert av Fusarium-soppene som utgjør den største faren i norsk korn. I tillegg til å redusere avlingsmengden kan sykdommen redusere kornkvaliteten på grunn av produksjonen av en rekke giftige forbindelser som kan ha store effekter på menneskers og dyrs helse. Dette kan spenne fra allergiske reaksjoner, redusert fôropptak, oppkast og diaré, abort og blødninger til nedsatt immunforsvar og kreft.

Helt nødvendig

Rimelige og pålitelige deteksjonsmetoder er helt nødvendig for å unngå at kornpartier med for høye nivå av mykotoksiner kommer inn i produksjonskjeden, sier Juel.

Noe av problemet i dag er at det meste av kornet havner i «samme gryta». Dermed kan avlingen til få bønder eller i enkelte områder ødelegge for de mange.

Annonse

Det er særlig havre som er problemet. Kvaliteten på avlingene i 2010 vil være svært preget av været i juli/august, men smittepresset fra tidligere sesonger gjør at bransjen har høy beredskap for å takle eventuelle problem.

- På lengre sikt er målet å kunne avregne kornet i samsvar med mykotoksinkvalitet. Så langt har verken sortering eller prising etter kvalitet vært mulig. Det trengs erfaring med bruk av utstyr og prediksjonsmodell, før det er mulig å vurdere prisgradering eller avvisning korn etter innhold av mykotoksinnivå. Sesongen 2010/2011 vil derfor bli en prøvesesong for de nye tiltakene, sier Juel.

- Dette blir jo litt som med poteter og grønnsaker. Bøndene får ikke levert, eller betalt for, varer som ikke kan brukes til noe, slår han fast.

En av utfordringene blir også lagring. Det er slett ikke alle steder det finnes siloer slik at det finnes et sted å gjøre av godt korn og en annen plass å gjøre av mer eller mindre giftig korn.

Soppgifter i korn

Soppslekten Fusarium omfatter en gruppe av sopper som kan angripe kornplanter.

Korndyrkere har lenge vært oppmerksomme på at såkorn som er angrepet av fusarium kan ha dårlig spireevne, men ulike fusariumarter kan også produsere giftstoffer, såkalte mykotoksiner.

Fusarium-toksiner i norsk korn finnes stort sett i lave konsentrasjoner, men de siste årene har det vært registrert enkelte kornpartier med urovekkende høyt innhold av disse soppgiftene. Flere av disse forsvinner ikke ved varmebehandling av korn eller mel.

Neste artikkel

Satser på millioner av gresshopper til menneskemat