Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil avvikle legeturnusen

Etter en offentlig høringsrunde tilrår Helsedirektoratet at dagens turnustjeneste for leger avvikles.

Helsedirektoratet har 20. august oversendt Helse- og omsorgsdepartementet sin tilrådning om nybegynnerstillinger for leger, melder direktoratet på sin nettside.

Etter en offentlig høringsrunde foreslår Helsedirektoratet at dagens turnustjeneste avvikles og erstattes av en ny ordning med toårig nybegynnerstilling for leger, ett år i sykehus og ett år i kommunehelsetjenesten.

- Vi har mottatt mange gode innspill. De fleste av høringsinstansene støtter behovet for å endre dagens turnusordning, sier assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog.

Tidligere denne uken meldte imidlertid NTB at mer enn to tredeler av høringsinstansene er kritiske til forslaget om å fjerne dagens ordning med turnustjeneste for nyutdannede leger.

Frykten er stor for at det vil gå ut over legedekningen i distriktene.

I Finnmark utgjør turnuslegene hver femte legestilling i kommunehelsetjenesten.

- Mange leger som aldri ville ha søkt jobb her frivillig, har kommet hit i turnus. Mange av dem har trivdes og er blitt her. Dette har vært en viktig rekrutteringskilde for Finnmark og andre utkanter, uttalte fylkeslege Karin Straume til NRK tidligere i sommer.

Annonse

Enighet om statlig styring

- Det er også bred enighet om behovet for fortsatt sterk statlig styring av antall legestillinger, også til distriktene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet prøver å få på plass en ordning der nasjonale helsemyndigheter hvert år fastsetter antall og fordeling av antall nybegynnerstillinger for leger etter forslag fra kommuner og helseforetak.

Stor bekymring

Videre foreslås bortfall av dagens ordning med sentral loddtrekning, og innføring av en ordning der nyutdannede leger søker om stilling slik det er ellers i arbeidslivet.

Mange distriktskommuner i nord har uttrykt stor bekymring over sistnevnte forslag.

- De frykter hva som skjer med legedekningen og kvaliteten hvis de skal bli sittende igjen med de legene som er til overs når de beste er selektert til de store byene sørpå, sa foretakstillitsvalgt Jo-Endre Midtbu ved Universitetssykehuset i Nord-Norge til NTB tidligere denne uken.

Neste artikkel

EU kaver i Middelhavet