Viktig at blinde og svaksynte blir sett

Generalsekretær: Arnt Holte. Foto: Norges Blindeforbund

– Først og fremst håper jeg at statsbudsjettet gir et skikkelig løft når det gjelder transportordningen for funksjonshemmede (TT). Mange av oss synshemmede er fratatt muligheten til å være aktive i samfunnet fordi vi ikke kommer oss fra et sted til et annet. Så håper jeg at våre politikere ikke tar bort noen av dagens ordninger. Vi har kjempet hardt for å beholde de velferdsgodene som finnes. Vi mener også at Norges Blindeforbund skal gis full momskompensasjon. I dag er det slik at vi bidrar mer til samfunnet gjennom skatt, avgifter og moms, enn det vi får bevilget til vårt arbeid.

– Hvor mange er det som har en synshemning i Norge?

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Tinestafetten med eget 25 års jubileum