Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veivalg, verdier og bryggebråk

Det er høyst beklagelig at så mye av valgkampen har endt opp med å handle om privatøkonomien til Jonas Gahr Støre. Støre fortjener mye av kritikken, men selve valget handler fortsatt om faktisk politikk.

Brygga til Ap-leder Jonas Gahr Støre var det nok få som ville trodd skulle bli en toneangivende sak i stortingsvalgkampen 2017.

Utgangspunktet for en valgkamp som faktisk handlet om politikk, var slett ikke dårlig. Viktige temaer som distriktspolitikk, sosiale forskjeller, verdier, arbeids- og verdiskapning og klima lå an til å havne høyt på dagsorden. Fire år med en historisk høyredreid regjering hadde satt noen saker på spissen, selv med Erna Solbergs «oljedoping» som middel til å utsette de mest upopulære konsekvensene.

Til og med i Arbeiderpartiet var ideologiene i bevegelse. «Ørnen blant partiene» hadde tørket støvet av samfunnsbyggerplanene fra 2005, men i tillegg spisset profilen i distrikts- og fordelingspolitisk retning.

Her skal det sies at mye av valgdebatten faktisk har handlet og fortsatt handler om håndfast politikk. Men mye har dessverre endt opp med å handle om den personlige integriteten til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Er kritikken ubegrunnet, usaklig og kanskje utfall av såkalte «drittpakker», plassert av tipsere med politisk motiv? Kanskje noe av den. Men all kritikken kan ikke avfeies som irrelevant. Dessverre.

Ryddighet er helt avgjørende på politikkens toppnivå. Støre burde kjenne sin egen aksjeportefølje godt nok til å sikre at fondet hans ikke har penger i for eksempel atomvåpen. Boligprosjektene han investerte i, burde vært kritthvite, ikke preget av svart arbeid. Akkurat som strøjobbene.

En politiker som ber om velgernes tillit, må ha papirer og økonomi i orden. Støre burde ha lært av stabburet til Åslaug Haga.

Oppsummert

Beklagelig

1 Det er synd at så mye av valgkampinnspurten endte med å handle om privatøkonomien til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Feilsteg

2 Men selv om valgkampen fortsatt bør avgjøres av reelle politiske spørsmål, fortjener Støre kritikk for manglende selvinnsikt her.

Alternativer

3 Heldigvis handler valget i Norge faktisk om mer enn en stemme på bare «Erna» eller bare «Jonas»: Du stemmer på partier, med mange navn på listene, og mange partier å velge mellom.

Annonse

Målingene viser fortsatt dødt løp. Støres svikt i valgkampinnspurten garanterer ikke Solbergs seier, på grunn av andre opposisjonspartiers vekst.

Altså er valget langt fra avgjort. Muligheten for en rødgrønn regjering er der fortsatt. Samtidig har Erna Solbergs manglende evne til å skape en saklig samling på borgerlig side vokst seg enda mer akutt enn den allerede har vært de siste årene.

Ingenting er klart før siste stemme telles opp og siste mandat er fordelt. Sannsynligvis vil det da åpne seg en potensielt svært uforutsigbar forhandlingssituasjon, uavhengig av om valget tipper i Støres eller Solbergs favør.

La politikken avgjøre hvem du stemmer på. Fordelen med det norske valgsystemet er at et regjeringsskifte ikke henger på én kandidat, selv når kandidaten er leder for det største opposisjonspartiet.

Samarbeidspartnerne til Støre vil nok holde ham i ørene.

Neste artikkel

EU - løsning for alle utfordringer?