Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vegvesenet lover bedre sikring mot telehiv

Norske veimyndigheter har bevisst latt være å grave dypt nok til å hindre telehiv under bygging av nye veier, ifølge forsker. Nå gjennomgår Statens vegvesen retningslinjene.

Veibygging i Norge styres av Vegdirektoratets håndbok 018. I et vedlegg til denne er det en oversikt over «frostmengde» for alle norske kommune. «Frostmengde» er en oversikt over hvor kaldt det er og hvor lenge det er kaldt. Dette gir en tallverdi som kan legges inn i en tabell som viser hvor dypt man må grave for å sikre seg mot frost -og dermed telehiv, skriver Aftenposten. Leder for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet, Eirik Øvstedal, sier erfaringene har vist at frosten bare sporadisk går så dypt, og at gjennomfrysningen varer kort. Hvis det likevel oppstår telehiv blir det jevne telehiv som ikke er noe problem for bilistene og ikke skader veien. Sparing

Mangel på kompetanse og fagkunnskap har vært forklaringen på telehiv hittil. Det er imidlertid bare halve forklaringen. Nå viser det seg at veimyndighetene helt bevisst har latt være å grave dypt nok til å unngå frost og telehiv for å spare penger, ifølge professor Inge Hoff ved NTNU. - Vi går inn i dette med åpne øyne. Vi vet at det kan bli problemer, men det graves ikke så dypt på grunn av kostnader. Vegdirektoratet mener at det stort sett går greit uten å grave så dypt, sier Hoff til Aftenposten. Nye anbefalinger

Statens vegvesen er i gang med å gjennomgå retningslinjene for frostsikring av nye veiprosjekter. Målet er bedre sikring mot telehiv, opplyser Lars Erik Hauer, direktør for vei- og transportavdelingen i Vegdirektoratet. - I vårt arbeid med å bygge veier følger vi de retningslinjene som ligger til grunn. Dagens praksis knyttet til frostsikring har vært den samme siden 1970, og det er gode erfaringer med den. Men vi har nå fått anbefalinger om tykkere overbygning som vi vil legge inn i våre normaler, sier Hauer. Bakgrunnen er anbefalingene fra en ekspertgruppe som har fastslått at prosjekteringsfeil, mangler ved byggingen og underdimensjonert drenering er årsaker telehiv på enkeltpunkter på tre nye veier sist vinter. Tre strekninger

Annonse

De tre nye strekningene som spesielt ble rammet av telehiv sist vinter er E18 Krosby -Knapstad (Østfold), E16 Wøyen -Bjørum (Akershus) og riksvei 2 Kløfta -Nybakk (Akershus). På én av strekningene er ikke arbeidet godt nok utført og til dels er det feil med materialer, mens problemene på de to andre skyldes prosjekteringsfeil, ifølge Vegvesenet. (©NTB)

Neste artikkel

Mener EU kan svekke sikkerheten på den norske jernbanen