Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vanskjøtsel-anke avvist i lagmannsretten

Eidsivating lagmannsrett har avvist anken til Lamabonden i Engerdal i Hedmark som i mars ble fradømt retten til å holde lama.

Men dommen er ikke rettskraftig før ankefristen til Høyesterett har gått ut i slutten av mai, melder avisa Østlendingen.

- Vi kommer ikke til å anke lagmannsrettens slutning om å avvise anken vedrørende straffeutmålingen videre til Høyesterett. Vi er kommet til veis ende, opplyser lamabondens forsvarer, Gunnar Kristen Hagen.

I følge politiadvokat Henning Klauseie har den dømte lamabonden 14 dager på seg til å anke domsslutningen fra Eidsivating lagmannsrett etter at den er forkynt. Før ankefristen er ute, er ikke tingrettens dom rettskraftig. Sier Høyesterett ja til å se på saken, foreligger ingen rettskraftig dom før Høyesterett har sagt sitt.

Annonse

Dermed skal engerdalsbonden sitte 14 dager i fengsel. Når ankefristen til Høyesterett er ute i slutten av mai, er tingrettens dom rettskraftig.

Mattilsynet fant 16 lamaer og to sauer døde da de rykket ut etter å ha fått en bekymringsmelding om forholdene på gården i Engerdal kommune i Hedmark.

De døde dyrene ble funnet innendørs, ute på gården og på et beite i nærheten.

I april fikk Mattilsynet en ny melding om urovekkende forhold på mannens gård, og da veterinær og politi rykket ut, fant de en ny død lama. Bonden ble på anmeldt igjen, og obduksjon viste at lamaen hadde fått for lite mat og vann.

Neste artikkel

Selvhogst av juletrær stadig mer populært