Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vaklevoren regjering

Høyres politiske handlingsrom krymper kraftig, mens KrF får større handlingsrom. Det kan komme distriktene til gode.

Jo da, Erna Solberg er valgets vinner, i den forstand at hun etter alle solemerker fortsetter som landets statsminister. Partiet tapte stemmer sammenlignet med forrige valg. Mange av Høyres tapte stemmer gikk nok med til å løfte Venstre over sperregrensa. En taktisk seier. Høyre har vært pinlig klar over at Erna Solberg måtte ut av statsministerkontoret dersom Venstre falt under sperregrensa.

Til tross for drahjelp fra Høyre, gikk også Venstre tilbake. Mens Kristelig Folkeparti opplevde sitt dårligste valg siden krigen, og ble like små som Venstre i Stortinget. Poenget er at de to partiene har like mange stortingsrepresentanter. Dermed sitter KrF i en nøkkelposisjon i Stortinget. Høyre og Frp klarer seg ikke med Venstre alene, men er helt avhengige av KrF for å sikre flertall for sin politikk. KrF har selvsagt også muligheten til å sikre flertall for sine kjernesaker sammen med den rødgrønne opposisjonen.

Klok av skade, så er altså ikke Knut Arild Hareide og KrF villige til å være støtteparti for den blåblå regjeringa lenger. Hareide har også vært nøye med å formidle at KrF ikke vil frede en ny blåblå regjering. Tirsdag sa Sp-leder og valgvinner Trygve Slagsvold Vedum til ABC Nyheter at Erna Solbergs andre regjering blir vaklevoren. Alt tyder på at Vedum har rett i det.

For hva skjer i forholdet mellom regjeringskameratene Frp og Høyre når Erna Solberg blir helt avhengig av støtte fra KrF for å sikre flertall for regjeringas politikk? KrF har tæret på Frps humør allerede. Hva nå, når KrF er i posisjon til å legge enda flere premisser for de blåblås politikk?

Hva skjer når krybba blir tommere? Høyre må stramme inn oljepengebruken. Partiet kan neppe skryte av strålende økonomiske tider i valgkampen, for så å øse ut oljepenger som før. Dersom Frp skulle legge press på Høyre, vil neppe KrF la seg overtale. Når begynner hestene å bites?

Oppsummert

KrF i nøkkelposisjon

1Til tross for at KrF har opplevd sitt dårligste valg siden krigen, får partiet handlingsrom i Stortinget.

Tommere krybbe

2Høyres handlingsrom er krympet kraftig, og Høyre har mindre penger å strø om seg med. Hva skjer når hestene begynner å bites?

Nødvendig å snakke med KrF

3KrF bryr seg om distriktene, og Trygve Slagsvold Vedum vet nok å alliere seg med både KrF og resten av opposisjonen i distriktspolitikken. Det er også helt nødvendig.

Annonse

Og hva skjer med regionreformen? Det er langt fra gitt at Høyre får gjennomslag for regioner som strekker seg fra Halden til Hallingskarvet. Hareide har klokelig tillyst reform-pause. Her i Nationen kalte han regjeringas regionkart for «et utkast på bordet». Vi kan også håpe at KrF vil bidra til å stoppe tvangssammenslåing av kommuner.

Når det gjelder landbrukspolitikken, så vet vi at Høyre og Frp ikke oppnår flertall. Det erfarte vi under behandlinga av jordbruksmeldinga. KrF er mer opptatt av bærekraftig matproduksjon og levende bygder enn av få og store enheter. Kort sagt: KrF bryr seg om distriktene.

Valgets vinner, Trygve Slagsvold Vedum, vet nok å alliere seg med både KrF og resten av opposisjonen i distriktspolitikken. Det er også helt nødvendig. Distriktsopprøret vitner om behovet for håndfast politikk.

Neste artikkel

Samstemt Noreg: Det var rett å inngå avtale