Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Usmakelig frihandels-omelett

Nederlandske egg med farlig høyt innhold av insektsgift har spredd seg i Europa. Skandalen viser nok en gang hvor viktig det er med tett kontroll, strenge rutiner og lokal styring av matproduksjonen.

180 nederlandske hønsegårder ble denne uka stengt etter at det er blitt avdekket høye nivåer av giftstoffet fipronil i nederlandske egg.

Eggene er importert til store deler av Europa. Følgelig har tusenvis av butikker fjernet egg fra hyllene. Matmyndigheter i land etter land går nå sine egne rutiner etter i sømmene for å undersøke om de giftige eggene kan ha havnet på menyen uten at myndighetene er klar over det.

Selv i Norge har Mattilsynet nå igangsatt undersøkelser. Hit er det sannsynligvis ikke importert hele egg fra Nederland. Men det kan i teorien ha blitt importert ferdigmat iblandet disse eggene. Derfor er Mattilsynet på vakt. Nederlandske myndigheter kartlegger nå hva slags produkter eggene er brukt i.

Basert på denne kartleggingen vil vi forhåpentligvis snart vite om eggene har nådd Norge i noen form.

Forhåpentligvis har de ikke det.

Men nederlenderne har mye å rydde opp i. Det nederlandske mattilsynet har innrømt at de fikk et anonymt tips allerede i november. Det har den belgiske landbruksministeren allerede tordnet mot i sitt parlament. Sannsynligvis er han ikke den eneste europeiske politikeren som er rasende over at noe sånt kan skje.

Oppsummert

Farlige egg

1 Tusenvis av europeiske butikker har ryddet hyllene for egg etter at det er påvist farlig høye giftverdier i nederlandske egg.

Maktesløs

2 Den belgiske landbruks­ministeren raser mot mat­myndighetene i nabolandet, som han hevder har visst om skandalen i snart ett år.

Et frihandelsproblem

3 Dette viser blant annet problemet som oppstår når politikerne ikke lenger har kontroll med mattryggheten i sitt eget land.

Annonse

Skandalen vil formodentlig føre til en ny runde av den samme tyden diskusjon som kom etter den såkalte hestekjøttskandalen i 2013. Da ble det som kjent avdekket at ferdigmatproduksjonen i EU var så uoversiktlig at en rekke produkter var fulle av hestekjøtt. Ikke bare var det et annet kjøtt enn innholdsfortegnelsen ga inntrykk av. Det virkelig alvorlige i saken var at det var uklart hva slags medisinering hestene hadde fått.

Den gangen skyldtes skandalen et kaotisk europeisk kjøttmarked der kjøtt fra alle EUs avkroker ble flyttet rundt og rundt i systemet til det endte opp på et spisebord.

Denne gangen ser det i første rekke ut til å være grov systemsvikt i ett enkelt land. Kombinert med fri flyt av landbruksvarer kan det føre til en alvorlig internasjonal helserisiko.

Norge er ikke fritt for matskandaler. E.coli har herjet her, og tatt liv. Det har foreløpig ikke de nederlandske eggene gjort, så vidt vi vet. Derfor skal vi passe oss for å kaste stein i glasshus.

Likevel: Den belgiske landbruksministerens frustrasjon viser med all tydelighet hva som skjer når rikspolitikere fratas kontroll over et så viktig område som mattrygghet. Ved matskandaler i Norge kan forbrukerne – velgerne – stille folk til ansvar. Det blir vanskeligere for belgierne.

Neste artikkel

Følger husdyra på mobil og nettbrett døgnet rundt