Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ungarn skal igjen få EØS-penger av Norge

Norge opphever suspensjonen av EØS-midler til Ungarn – ett år og sju måneder etter at et milliardbeløp ble frosset.

Norge bestemte seg for å fryse midlene til Ungarn i mai 2014. Nå får landet igjen støtte. Her fra Ungarns hovedstad Budapest. Foto: Colourbox

Norge rettet krasse anklager mot Ungarn og bestemte seg for å holde tilbake godt over 1 milliard kroner i EØS-midler i mai i fjor. Nå føler Norge omsider at Ungarn oppfyller betingelsene for at støtten kan gjenopptas.

Ungarn har ifølge europaminister Vidar Helgesen (H) blant annet gitt garantier for at myndighetene ikke skal blande seg opp i forvaltningen av den norske støtten til sivilsamfunnet.

Suspensjonen ble formelt hevet onsdag, og torsdag orienterte Helgesen Stortinget.

– Vi har med dette demonstrert at vi er opptatt av at midlene ikke skal anvendes på en måte som er i strid med de felleseuropeiske verdiene de er til for å fremme. Og vi har demonstrert at vi ikke aksepterer at grunnlaget for avtalene blir brutt, sier Helgesen til NTB.

Frys

Norge bestemte seg for å fryse midlene til Ungarn i mai 2014 fordi kontrollen av støtten ble flyttet ut av sentralforvaltningen og over til et statlig selskap.

Helgesen har siden kritisert det han kaller en autoritær trend og urovekkende signaler i Ungarn.

Norge har også flere ganger anklaget ungarske myndigheter for å trakassere de ikke-statlige organisasjonene som har fordelt deler av midlene.

Ungarn har svart med å anklage Norge for å støtte opposisjonen med pengene, og har også anklaget organisasjonene for svindel og derfor fratatt dem skattenumrene.

– Skattemyndighetene har frafalt anklagen mot organisasjonene om kriminell aktivitet, sier Helgesen om løsningen på den langvarige striden.

EU

Annonse

Helgesen etterlyste flere ganger EU i konflikten med medlemslandet Ungarn, som han har ment utfordrer EUs verdigrunnlag.

– Det er viktig at EU-systemet er beredt til å håndtere utfordringer mot god demokratisk praksis og rettsstatsprinsipper innenfor det europeiske samarbeidet. Dette viser at det kan ha en effekt å reagere, sier han.

– Når Europa er under sterkt press på ulike måter utenfra, er det desto viktigere at vi verner om verdiene mot utfordringene som kommer innenfra Europa. Vår fremst forsvarslinje er en felleseuropeisk verdibasis for politikken, sier han og kaller det «limet i det europeiske samarbeidet».

Haster

EØS-midlene er bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EUs fattigere medlemsland. De ungarske midlene som har stått frosset, hører hjemme under forrige periode med midler.

De siste utbetalingene der skal skje i løpet av våren, og Norge og Ungarn er nå i dialog for å se hva som er mulig å realisere av prosjekter og programmer innen den tid.

– Vi må sammen se på hva som er realistisk, sier Helgesen om korte frister.

– Vi er interessert i at vi skal få til så mye som mulig i den perioden som nå gjenstår.

EFTA-landene og EU ble enige om neste periode med EØS-midler i juli. Den perioden går fram til 2021, og alt ligger nå til rette for at Ungarn kan få sin del av den potten. (©NTB)

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997