Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trøndelag, en innovativ region i Europa

Innovative: Av 220 regioner i Europa, rangeres Trøndelag som den 16. mest innovative. Her fra 100-årsjubileet til NTNU. Foto: NTB scanpix

EUs strategi for å styrke Europas konkurranseevne, den såkalte Lisboa-strategien, ble vedtatt våren 2000.

Målet var at EU innen 2010 skulle bli «den mest konkurransedyktige og kunnskapsbaserte økonomien i verden». Denne målsettingen ble videreført i EUs nåværende strategi, Europa 2020, som skal skape «kunnskapsbasert, bærekraftig og inkluderende vekst», og gjøre Europa bedre rustet til å møte en økende konkurranse på det globale markedet.

Europa 2020-strategien er svært relevant også for Norge. Viktige deler av strategien dreier seg om å videreutvikle EUs indre marked som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen. Rundt 80 prosent av eksporten vår går til Europa, og rundt 65 prosent av importen kommer fra Europa.

• Les også: Nordmenn flest vil beholde EØS-avtalen

Andre viktige deler av strategien for å øke Europas innovasjonsevne og dermed konkurranseevne, er et omfattende programsamarbeid innenfor utdanning, forskning og innovasjon. For at vi skal sikre og videreutvikle vår velstand i Norge, er det avgjørende at norske utdanningsinstitusjoner, forskere, bedrifter og offentlige aktører er i verdensklasse, noe deltakelse i slike EU/EØS-programmer kan bidra til.

Helt siden Lisboa-strategien ble introdusert er det definert et sett med indikatorer for å måle innovasjonsevnen i de enkelte landene, og hvert år siden 2001 har «European Innovation Scoreboard» blitt presentert. Norge har vært med i denne målingen nesten helt fra begynnelsen, men vi scoret lenge dårlig. Stort sett har vi i alle disse årene havnet i gruppen «moderate innovatører», litt under gjennomsnittet for EU-landene. Våre nordiske naboer derimot, Sverige, Finland og Danmark, har lenge vært helt i toppen i gruppen «innovasjonsledere».

• Les også: Er brexit bra for Noreg?

I årets utgave av «European Innovation Scoreboard» som ble lagt fram i juni, rykker Norge kraftig opp fra 16. plass til 12. plass på lista, og vi havner i gruppen «sterke innovatører». Dette er selvfølgelig en svært gledelig utvikling.

Årets «Scoreboard» bekrefter en reell økning i innovasjon i Norge de siste årene.

Annonse

Noe av den plutselige forbedringen skyldes at datainnsamlingen i Norge nå gjennomføres mer i tråd med det de fleste land i Europa gjør. Dette har ført til en betydelig økning i innrapportert innovasjonsaktivitet fra norske bedrifter. Men årets «Scoreboard» bekrefter likevel også en reell økning i innovasjon i Norge de siste årene.

I juni ble også «Regional Innovation Scoreboard 2017» lagt fram. Og dette er gledelig lesning. Av 220 europeiske regioner rangeres Trøndelag helt oppe på 16. plass, og havner i den mest innovative gruppen «innovasjonsledere pluss». Oslo og Akershus kommer på 27. plass og får betegnelsen «innovasjonsledere». De andre norske regionene plasserer seg også bra på lista, og havner i gruppen «sterke innovatører».

• Les også: Det er en fordel for norsk næringsliv at britene forblir i EUs indre marked, skriver Tore Myhre i NHO.

Den mest innovative regionen i Europa er Zürich. På tredjeplass finner vi stockholmsregionen som mest innovative region i Norden.

Sammenlignet med «European Innovation Scoreboard» som sammenligner innovasjonsevnen for de ulike landene, så fokuserer «Regional Innovation Scoreboard» mer på situasjonen i små og mellomstore bedrifter. Det er en sterk positiv sammenheng mellom regionens innovasjonsevne og regionens konkurranseevne. Rangeringen baserer seg på 18 ulike kriterier, og det regionale «Scoreboard» gir god informasjon om regionens sterke og svake sider.

Det kan derfor være et svært nyttig verktøy for politikere og administrativ ledelse i regionene. For å styrke Norges konkurranseevne framover, trenger vi sterke innovative regioner med god kunnskap om de muligheter og utfordringer som regionen har.

Neste artikkel

Norge kunne trengt en "Ja til EØS"-organisasjon