Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

To menn fengsles for dyremishandling i Romsdal

Retten fant ingen formildende omstendigheter i saken mot de to tiltalte. Den ene av dem sto som formell eier av dyrene, den andre hadde påtatt seg å stelle dem. Begge nektet straffeskyld, og forsvarerne la ned påstand om frifinnelse.

I dommen er det lagt vekt på at mishandlingen omfatter mange dyr og pågikk over en lang periode. Da Mattilsynet kom til stedet, fant de flere sauer og lam som hadde sultet til døde, og andre var så avkreftet at de snaut kunne stå på beina.Flere av sauene var drektige da de ble funnet.

- Dyreholdet har over en relativt lengre periode vært nærmest totalt neglisjert og skjødesløs i ivaretakelsen av dyrene, og de tiltaltes unnlatelser grenser opp mot det forsettlige. Det foreligger sterke allmennpreventive hensyn for en streng straff, skriver retten, og poengterer at saken omhandler grov dyremishandling, ifølge lokalavisen rbnett.no.

Annonse

De to mennene som er i 60- og 70-årsalderen, ble begge dømt til 60 dagers ubetinget fengsel og tap av retten til å ha dyr i ti år framover. Forbudet mot dyrehold omfatter også hund eller katt som kjæledyr.

Neste artikkel

Den nødvendige debatten