Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine kutter Jarlsberg-eksport fra Norge - bygger meieri i Irland

Tap av eksportstøtte gjør at Tine nå bygger ut Jarlsberg-produksjonen i Irland. Dermed vil melk til minst 10.000 tonn Jarsberg i fremtiden komme fra irske bønder.

Tine bygger nytt produksjonsanlegg for Jarlsberg i Irland etter at eksportstøtten fases ut. Foto: Tine / Tom Haga

I desember i fjor bestemte Stortinget at eksportstøtten til ost skal fases ut, noe som vil ramme Tine og eksporten av Jarsbergost.

I en pressemelding fredag morgen opplyser Tine at de vil bygge et Jarlsberg-meieri i Irland for å bøte på tapet av eksportstøtten.

«Tine ønsker å tilpasse virksomheten for å sikre levering av Jarlsberg utenfor Norge. Tine starter derfor planleggingen av et Jarlsberg-anlegg i Irland for å utvide produksjonen der. Eksportstøtten fases ut i løpet av 2020. Dette vil gjøre eksport av Jarlsberg® fra Norge ulønnsom.», skriver Tine i pressemeldingen.

– 130 millioner liter melk står uten et marked

Tine eksporterer årlig rundt 10.000 tonn av osten. Det nye anlegget skal produsere minst denne mengden.

Da kuttet av eksportstøtten ble kjent i desember skapte det sterke reaksjoner blant bøndene.

– Når eksportstøtten blir kuttet uten at konsekvensene av et slikt tiltak er vurdert, er det svært alvorlig. Dette vil ramme melkeproduksjonen og næringsmiddelindustri hardt. Bortfallet av melkevolumet tilsvarer en melkeproduksjon i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus, sa leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til Nationen den gang.

Ifølge Bondelaget betyr kuttet at hver melkebonde må produsere nærmere 8 prosent mindre melk.

Annonse

– Overgangstiden på under fire år tar overhodet ikke høyde for konsekvensene når 130 millioner liter melk står uten et marked. Utfasingen kan også føre til at 200-300.000 dekar grasareal blir tatt ut av produksjon. Hvor ble det av ambisjonene for norsk landbruk og målet om et landbruk over hele landet, spurte Bartnes.

Usikre konsekvenser

Styreleder Trond Reierstad sier at de har vurdert andre alternativer, men at et nytt anlegg i utlandet er den beste muligheten til fortsatt å kunne eksportere osten. Tine har allerede produsert Jarlsberg i utlandet i flere år.

– Tine har vurdert ulike muligheter for eksport uten støtte, og konkludert med at eksport av Jarlsberg i dagens markedssituasjon ikke på noen måte vil være lønnsomt. Det er viktig for Tine å ta vare på de verdiene den norske bonden har bygget opp internasjonalt hvor merkevaren Jarlsberg står for en stor del av Tine internasjonale omsetning på 3,1 milliarder kroner, sier Reierstad i pressemeldingen.

Les også: Tine omsette for tre milliardar i utlandet

Reierstad sier til E24 at det er for tidlig å si om etableringen i Irland vil få konsekvenser for norske arbeidsplasser.

– Vi har en utredning gående nå på vår produksjon av faste produkter. Det er umulig å si om dette får noen virkning for norske arbeidsplasser i det hele tatt. Dette er fire år fram. Vi ser at det norske meierimarkedet øker, og vi skal gjøre det vi kan for å ta vår del av økningen, sier Reierstad til E24.

Neste artikkel

Trendy på Tretten