Svein Ingebo og beitelaget har mista 16-18 prosent av sauene dei siste to åra. Ingen veit kvifor.

I fjor forsvann 108.000 sau og lam på beite. Både forskarar og sauebønder prøver å finne ut av kvifor det skjer.

Organisert beitebruk

Vart etablert i 1970 som eit samarbeid mellom Landbruks- og mat-departementet og Norsk Sau og Geit.

Skal leggje til rette for ei meir rasjonell utnytting av utmarksbeita og redusere tapet på beite til eit minimum.

Beitebrukarane blir organiserte i lag, med minimum to bønder, og skal samarbeide om tilsyn og tiltak for å redusere tap av sau og lam på beite.

75 prosent av sauebøndene er i dag med i Organisert beitebruk.

Bøndene rapporterer inn tapstal, og denne statistikken blir brukt for å utarbeide anslag for totaltapet på beite.

Som svarte pilar fer border colliane Zoe og Tell over jordet. Dei kikkar konstant opp på mannen som gir dei kommandoar, sauebonde og hundeeigar Svein Ingebo. Sauene dei skal samle inn glir sakte saman i ein flokk, som hundane fører mot Ingebo. Sauene skal samlast til saueklipparen kjem.

Forskar på tapsårsak

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Skadefellingstillatelse på ulv i Østerdalen