Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

SV frykter en «u-landifisering av Nord-Norge»

Regjeringen foreslår for Stortinget å avvikle trålernes plikt til å levere fangst til fiskerisamfunn i Nord-Norge. Det skaper reaksjoner på Stortinget.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil avvikle pliktsystemet i fiskeriene. Næringspolitisk talsperson i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, reagerer sterkt. Foto: Ned Alley / Vidar Ruud / NTB scanpix

SVs næringspolitiske talsperson, tromsøværingen Torgeir Knag Fylkesnes, er himmelfallen etter at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i dag la fram en stortingsmelding der regjeringen foreslår å avvikle alle pliktene som trålflåten i fiskeriene i dag er pålagt.

– Pliktene er et utdatert næringspolitisk virkemiddel, sa Sandberg da han presenterte meldingen, som altså foreslår å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.

Trålrederiene kan kjøpe seg fri fra tilbudsplikten for to millioner kroner per kvotefaktor.

• Fiskeriminister Per Sandberg vil med et pennestrøk avvikle de siste restene av leveringspliktene, og samtidig overføre trålerkvoter til kystflåten

– Dette er helt vanvittig, sier Fylkesnes, som velger å illustrere regjeringens forslag slik:

Pliktsystemet i fiskeriene

Det er relativt bred enighet om at det såkalte pliktsystemet ikke fungerer etter intensjonen, som er så sikre lønnsom industri og bo- og sysselsetting langs kysten.

Fiskeriminister Per Sandberg foreslår å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten, og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.

Til NTB opplyser Sandberg at han fordeler de inndratte torskekvotene ved å dele dem ut til den nordnorske kystflåten.

Aktørene som eier de 50 kvoteandelene med aktivitetsplikt kan kjøpe seg ut av plikten for 100 millioner kroner. Disse pengene går tilbake til de lokalsamfunnene som var tilgodesett av tilbudsplikten, opplyser Sandberg til NTB.

Regjeringen foreslår å anvende innbetalt pengebeløp til omstillingstiltak for kommunene.

Regjeringen foreslår å anvende frigjort kvantum til kystflåtens lukkede grupper under 15 meter i Nordland, Troms og Finnmark.

– Se for deg at noen har gjort innbrudd i huset ditt, og får sitte igjen med 80 prosent av alt de tok. Og så krever fiskeriministeren at kysten skal juble for at de får 20 prosent av kvotene?

Mener loven brytes

Det regjeringsoppnevnte pliktutvalget, som denne stortingsmeldingen bygger på, foreslo en avkorting på 20 prosent av verdien på de gjenværende pliktene.

– Pliktutvalget foreslo også at avkortingen skulle gå inn i et fond. Men jeg oppretter ikke noe fond. Jeg tar heller en avkorting og fordeler dette på kystflåten i Nord-Norge, sa Sandberg til NTB tidligere i dag.

Fylkesnes mener Sandberg ikke bare balanserer på kanten av lovverket, men undergraver det. I formålsparagrafen til Havressursloven slås det fast at «de viltlevende marine ressursene ligger til fellesskapet i Norge»

– Sandbergs forslag er direkte i strid med intensjonene i havressursloven. Det er helt utrolig at vi har en fiskeriminister som med åpne øyne undergraver loven han er satt til å følge. Her bygger Sandberg opp en adel til havs. Og adel er vel noe vi for lengst er enige om at vi ikke skal holde oss med, sier Fylkesnes.

«U-landifisering av Nord-Norge»

Dersom pliktavviklingen får flertall i Stortinget, mener Fylkesnes det vil føre til en «u-landifisering av Nord-Norge» – og spår en fremtid der ressursene i havet i større grad enn i dag blir høstet i nord, men skaper verdier andre steder.

– Om dette blir vedtatt, er det veldig dramatisk. Da må vi begynne å diskutere hvorvidt Nord-Norge blir oppfattet som en del av det nasjonale fellesskapet eller ikke.

Han kommer med en klar oppfordring til de andre partiene i næringskomiteen som nå skal behandle meldingen:

– Nå må de vise at de bryr seg om kystens folk.

• SV advarer mot «en kraftig privatisering av norske fiskeriressurser»: Frykten er at lysene slokkes i husene, og at distrikter legges øde

• Høyre er ikke videre imponert over forslaget om å grunnlovsfeste fiskerettigheter: Vi må bruke lovverket vi har, sier Frank Bakke-Jensen (H)

Sandberg slår tilbake

Via kommunikasjonsavdelingen i departementet, sender fiskeriministeren en epost til Nationen der han svarer på kritikken.

«Dette er akkurat som forventet fra Fylkesnes. "Adelen", "kvotetyvene" og " ranerne" som Fylkesnes ynder å kalle en meget viktig næring for kystsamfunnene har i tilfelle SV og Ap vært solide bidragsytere til å bygge opp gjennom sine mange år ved makten. Det jeg nå foreslår er å redusere havfiskeflåtens andel på 8500 tonn, og som nå vil gå til kystflåten i Nord-Norge. Jeg mener dette er et tiltak som i mye større grad vil komme kystsamfunnene til gode. At kystfiskere får mer kvote vil gjøre at det kommer råstoff til flere steder,» skriver Sandberg.

«Jeg registrerer nå at kritikken kommer fra begge sider, og med motsatt fortegn. Fiskebåt er lite fornøyd fordi havfiskeflåten mister deler av sitt kvotegrunnlag. Jeg mener at forslaget som vi presenterer er en løsning som ligger innenfor de juridiske rammene, og jeg tror også dette er en god og balansert løsning for alle parter. SV og Fylkesnes vil rasere en rekke meget godt fungerende lokalsamfunn med sin iver etter å kvele fiskerinæringen med gode intensjoner som ikke fungerer. Lavere lønnsomhet som SV faktisk foreslår vil bidra til å radere ut flere voksende sjømatindustrisamfunn.»

– Må være kirurgisk presise

«Jeg opplever at Per Sandberg her står på skuldrene til Carl I. Hagen, som i sin tid ville selge ut hele oljefelt. Det Sandberg nå gjør, er å gi fra seg store evigvarende ressurser for småpenger.»

Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen
Annonse

Stortingsmeldingen skal nå behandles i næringskomiteen, der regjeringens støttepartier Venstre og KrF sitter i nøkkelposisjoner.

Næringspolitisk talsperson i KrF, Line Henriette Hjemdal, understreker at det viktigste for partiet er at kysten blir styrket.

– Med Pliktkommisjonens rapport, som vi ba om, ble det bekreftet at pliktsystemet ikke fungerer. Men skal KrF være med på å oppheve pliktene, er det aller viktigste at de som blir berørt får kompensasjon. Og det er kystsamfunnene, sier hun.

Pål Farstad, Venstres mann i næringskomiteen, sier at innholdet i meldingen var omtrent som forventet, og understreker at detaljene i meldingen ikke er avklart med støttepartiene.

– Men jeg tror nok ikke det endelige resultatet blir akkurat slik når vi er ferdig med den, sier Farstad, som mener at kjernepunktet for behandlingen av meldingen vil være å finne en løsning som står seg mot intensjonene i fiskerilovgivningen.

– En del aktører fikk tilgang til eller kjøpte seg konsesjoner med visse betingelser og forpliktelser overfor bestemte landanlegg og kommuner langs kysten. Vi må finsikte dette slik at det ikke bare blir å kjøpe seg fri. Jeg sier ikke at det nødvendigvis er feil vei å gå, men vi må være kirurgisk presise på hvordan vi løser det, sier Farstad.

• Bråstopp for regjeringens fiskeriendringer: Regjeringen får ikke støtte for flere av sine omstridte forslag til endringer i kyst- og fiskeripolitikken

– Småpenger

Lederen av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp), kommenterer stortingsmeldingen slik:

– Dette er nok en større dag for rederne enn for kystbefolkningen. Vi er enige i at det må gjøre endringer, men her bommer en helt på balansen. Det er et uttrykk for at Sandberg er mer opptatt av de få rederne enn folk flest langs kysten.

Pengene som rederne kan legge på bordet for å kjøpe seg fri fra tilbudsplikten, omtales av fiskeriministeren som omstillingsmidler. Pollestad sier han er helt uenig i at de ter omstillingsmidler kysten trenger.

– De trenger større tilgang til fisken og mer råstoff til bearbeiding.

– Men 20 prosent av kvotene skal trekkes inn fra flåten og fordeles på kystflåten. Sandberg sier Nord-Norge vil sitte igjen med den samme mengden råstoff.

– Jo, men er det 20 prosent som er det rette tallet, eller bør det være høyere? Det må Stortinget nå gripe fatt i, og dersom ikke Sandberg allerede har avstemt innholdet i meldingen med Venstre og KrF, så er jeg trygg på at stortingsbehandlingen vil gå i favør av kystbefolkningen.

– Jeg opplever at Per Sandberg her står på skuldrene til Carl I. Hagen, som i sin tid ville selge ut hele oljefelt. Det Sandberg nå gjør, er å gi fra seg store evigvarende ressurser for småpenger.

– Vil ikke skape ro

– Dagens leveringsplikt fungerer ikke etter intensjon, det er det bred enighet om. Men Ap ser det som uheldig at FrP/Høyre-regjeringens svar er å avvikle alle pliktene uten å sikre industriarbeidsplassene i de tilgodesette lokalsamfunnene. Dette vil ikke skape ro langs kysten, skriver Ingrid Heggø, fiskeripolitisk talsperson i Ap, i en pressemelding.

• LES OGSÅ: Representanter fra Venstre og Sp stiller seg bak et Arbeiderparti-forslag om å grunnlovsfeste folkets eierskap til fisken

Hun mener forslagene fra fiskeriministeren ikke oppfyller intensjonen bak pliktene, som var å sikre fiskeressurser og arbeidsplasser i enkelte fiskeriavhengige samfunn.

– Vi må også se nærmere på hvorfor regjeringen vil avkorte kvotene med 20 prosent, og ikke en større andel av kvoten. Aps utgangspunkt har vært at kvotene skal ligge igjen på kaikanten dersom pliktene ikke blir overholdt, og at det kan være bedre å inndra mer kvoter enn å ha en engangsutbetaling.

Neste artikkel

Gjeter skjøt bjørn innenfor rovdyrgjerde