Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

«Superminister» Sanner vil ha mer lokal makt

Jan Tore Sanner (H) går løs på oppgaven som statsråd med å ta til orde for mer makt til kommunene og bredt samarbeid om sammenslåinger.

- Jeg er opptatt av at vi skal flytte mer makt og ansvar til kommunene, sier Sanner til NTB umiddelbart etter at han har fått nøkler fra både fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) og kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp).

- Jeg har veldig stor respekt for lokaldemokratiet og at folk skal ha størst mulig innflytelse på sin egen hverdag. Å flytte makt og ansvar til kommunene er viktig. Vi ønsker at kommunene skal få mer innflytelse og mindre overprøving fra sentrale myndigheter, sier den nyslåtte kommunal- og moderniseringsministeren. Vil ha bredt samarbeid

Høyre, Frp, Venstre og KrF ble allerede tidlig i regjeringssonderingene enige om en kommunereform. Sanner blir mannen som får jobben med å sette politikken ut i livet. Det vil han samarbeide bredt om i Stortinget.

- Jeg er opptatt av at vi holder tempo, men samtidig at det er en ansvarlig prosess. Det er riktig at H, KrF, Venstre og Fremskrittspartiet tidlig kom fram til at vi ønsket å gjennomføre en kommunereform, men samtidig er jeg veldig tydelig på at vi skal samarbeide med alle partiene i Stortinget, sier Sanner.

- Skal vi oppnå det vi ønsker, nemlig robuste kommuner, mer lokaldemokrati og enda bedre velferdstjenester, må vi samarbeide. Da blir det samarbeid med regjering og storting og med kommunene, legger han til. Endrer struktur

Høyre/Frp-regjeringen slår Kommunal- og regionaldepartementet sammen med Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet får ansvaret for fornyings- og administrasjonssakene fra det gamle FAD.

Med dette samles oppgavene knyttet til statlig og kommunal forvaltning i ett departement.

Annonse

Endringen gjøres fra 1. januar 2014, og formålet er større gjennomføringskraft, større trykk i forenklingsarbeidet og god fremdrift i arbeidet med kommunereformen. Tålmodig og utålmodig

Løftene om avbyråkratisering og forenkling i det offentlige havner dermed på Sanners bord.

- Man må være både tålmodig og utålmodig når det gjelder moderniseringsarbeidet, sier Høyre-statsråden.

- Man må være tålmodig fordi den type prosesser kan være krevende, og man skal ha respekt for menneskene som jobber i de ulike systemene. Samtidig må man være utålmodig for å oppnå resultater. Jeg har god tro på at vi skal klare å få det til.

Sanner har i en årrekke vært en av Erna Solbergs nærmeste medarbeidere og ble regnet som selvskreven i regjeringen hennes.

Som statssekretærer får Sanner med seg den gamle SV-eren Paul Chaffey (H), Jardar Jensen (H) og Per-Willy Trudvang Amundsen (Frp). I tillegg er Anders Bals (H) utnevnt til statssekretær for samiske saker. (©NTB)

Neste artikkel

– EØS-avtalen er det beste vi har for å beskytte oss når Trump går til full handelskrig