Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Store områder tomme for elg i indre Akershus

Elgstammen er truet i Aurskog-Høland. Ulven får noe av skylda, men det er også skutt for mange elgkuer i den desidert største kommunen i Akershus.

Elgjegerne har i høst sett mye rovdyr og lite elg, og store områder inn mot svenskegrensen er omtrent tomme for elg. Til gjengjeld er det uvanlig mange av dem på innmark og i bebodde strøk.

Situasjonen får Einar Holum, elgjeger og medlem av det kommunale ettersøkskorp, til å slå alarm. Han ønsker lavere fellingskvoter, totalforbud mot å skyte eldre kuer og lokal rovviltforvaltning. Men selv om rovdyrpresset har økt, legger han ikke hele skylda på ulvene.

- Ulven har gjort innhogg, og det vil bli verre. Skal vi fortsatt kunne bedrive jakt, en fritidsbeskjeftigelse som betyr mye for mange, må det til en endring i forvaltningen. Den kan ikke bli styrt av byråkrater og naturvernere, men må skje lokalt. Det er vi som har blitt påtvunget rovdyrene, og som kjenner hvor skoen trykkes. Da må vi også få anledning til å være med og bestemme hvor mange av disse dyrene vi kan tåle å leve med uten å få livskvaliteten vår forringet, sier han til Indre Akershus Blad.

Annonse

Elgforvaltningsrådet må også ta noe av skylda, etter Holums mening. De åpnet i forrige treårsperiode for å skyte eldre kuer, og det har nødvendigvis gått ut over tilveksten. Han krever at kvotene justeres ned og at det innføres totalforbud mot å skyte voksne elgkuer.

Aurskog-Høland ligger i ulvesonen øst for Glomma. I Follo, de seks kommunene mellom Oslo og Østfold, er elgkvotene redusert i høst på grunn av ulveparet som har etablert seg i Østmarka.

Neste artikkel

Kommune bevilger 50 000 for å bruke helikopter i bjørnejakt