Skuleelevar fann giftige algar

Under prøvefiske fann elever algar som kan vera giftige i større mengder. Grunneigaren vart varsla.

Prøvefiske: På land sjekka me storleiken, kjøtfarge, gytemodenheit, vekt og lengde på fisken. Foto: Vg3, Tveit videregåande skule

Prøvefiske går ut på å skaffe oversikt over eit vatn og det som lever der. Det som vert undersøkt er levevilkåra til fisken, om den har nok mat og kor mykje fisk som skal takast ut av vatnet. Me lærer korleis ein skal forvalte ein fiskebestand.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Regjeringa vil halde fram med differensiert arbeidsgivaravgift