Sjølvforsyninga går ned for andre året på rad

Trass i målet om auka matproduksjon viser nye tal at sjølvforsyningsgraden for mat går ned for andre året på rad. Bondetoppar ber regjeringa ta grep.

Matforsyning: Trass i at dei to siste åra har bydd på dei største kornavlingane sidan 2008, går sjølvforsyninga med mat ned viser offisiell statistikk frå Nibio og Helsedirektoratet. Regjeringa får kritikk frå bondetoppar for å medverke til svekka sjølvforsyning. Foto:Ragnar Vaaga Pedersen / Bioforsk

I 2014 gjekk sjølvforsyningsgraden ned eitt prosentpoeng, viser tal frå Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Prognosar for 2015 viser ytterlegare eitt prosentpoeng nedgang. Trass i stor kornavling ligg sjølvforsyninga for 2015 an til å bli den nest lågaste på minst 15 år, med ein sjølvforsyningsgrad inkludert fisk på 46 prosent. For mat produsert i norsk jordbruk er nedgangen òg eitt prosentpoeng per år. Korrigert for import av fôr er sjølvforsyninga godt under 40 prosent.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Et lappeteppe uten grønt