Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rugeri satser på kinderegg

Hugaas Gruppen har kjøpt teknologirettigheter for gårdsbaserte biogassanlegg. Et av Europas første biogassanlegg for rugerier bygges i Soknedal i Sør-Trøndelag.

Med biogassanlegget i Soknedal i Midtre Gauldal satser Hugaas Gruppen på å bygge et vaskeekte kinderegg, en betegnelse på tre gaver i en og samme pakke.

Hugaas? plan er å løse tre utfordringer med det nye anlegget, som først og fremst skal sørge for at avfallet fra produksjonen gir inntekter i stedet for kostnader til destruksjon. Videre skal anlegget redusere klimautslippene med 500-1000 CO2-ekvivalenter og produsere like mye energi som det går med i driften av rugeriet. Til sist regner Hugaas Gruppen med at anlegget i Soknedal vil bli en viktig referanse for å utvikle biogassmarkedet videre og selge anlegg både i Norge og internasjonalt. - Da har vi slått mange fluer i ett smekk, sier daglig leder i BioWaz Group og prosjektleder for Hugaas Biogass, Erlend Vingelen i en pressemelding.

Satser internasjonalt

Grunnlaget for satsingen er at Hugaas Gruppen har kjøpt rettighetene til den patenterte BioWaz®-teknologien for gårdsbaserte biogassanlegg. BioWaz var en av få leverandører av gårdsbaserte biogassanlegg, men har gått konkurs. Hugaas har utviklet mye kompetanse innen prosjektering og oppføring av nøkkelferdige fjøsbygg, og vil utnytte disse erfaringene til oppføring av biogassanlegg, samt videreutvikling av teknologien.

Les også: -Biogass kan motverke skadeverknad av strengare gjødselkrav

Annonse

Allerede til høsten er planen å lansere neste versjon BioWaz® biogassanlegg for landbruk og næringsmiddelindustri. Satsingen skal skje gjennom BioWaz Group AS, og markedene som er pekt ut er foruten Norge, Sverige, England og Irland. Hugaas Gruppen er 50 prosent eid av Rema 1000.

- Reduserer kostnader

Et biogass gårdsanlegg lager fornybar energi av husdyrgjødsel, slakteavfall, matavfall eller annet organisk avfall. Stortinget har vedtatt en målsetting om at 30 prosent av alt husdyrgjødsel i Norge skal gå gjennom biogassanlegg innen 2020. BioWaz AS var stiftet i 2006 og utviklet en metode som skulle bedre lønnsomheten for biogassanlegg. Fire anlegg ble bygd i Norge og Sverige før konkursen. - Vi i Hugaas gruppen har i lengre tid vurdert biogass som en interessant teknologi som passer godt sammen med den industrielle kompetansen og erfaringen vi har i gruppen. I tillegg sitter vi selv på betydelige mengder biomasse fra egen og andres drift i nærområdet, og som kan benyttes til lokal energiproduksjon. I BioWaz fant vi en spennende teknologi som gjør det mulig å redusere kostnaden slik at dette for oss - og mange andre - vil bli en meget lønnsom investering, sier Roar Aarhaug, daglig leder og eier i Hugaas Gruppen.

Produksjon til Trøndelag

Biogassanlegget ved rugeriet i Soknedal ventes å stå ferdig våren 2012. Prosjektet er støttet av Enova og blir et av Europas første biogass gårdsanlegg for husdyrgjødsel, slakteavfall og fjærfeavfall.

BioWaz® biogassanlegg er modulbasert og har prefabrikkerte komponenter for å redusere kostnadene. Mye av produksjonen skal legges til Soknedal og Trøndelag.

Neste artikkel

Dyrt kull gir høye strømpriser – til tross for mye regn