Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reintetthet i Selbu-området

Skantesjuke: Det er ikke påvist skrantesjuke på tamrein i Trøndelag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

25. september publiserte Nationen en sak om økning av reintallet i en tamreinflokk i Trøndelag. Mattilsynet ønsker i den anledning å komme med noen presiseringer.

VKM (Vitenskapskomiteen for mattrygghet) har ikke oppført tamreintettheten i Selbu-området som en viktig risikofaktor. Mattilsynet har derfor vurdert at reduksjon av tamreintettheten i Selbu-området ikke er av de viktigste tiltakene mot skrantesjuke, men vi er generelt skeptisk til at hjortedyretettheten øker, ettersom det kan føre til et økt smittepress på lang sikt.

Verken våre samarbeidspartnere eller næringen selv har gitt innspill om at tettheten av tamrein i Selbu-området er et stort problem. Fagmiljøene mener det mer sannsynlig at funnene i Selbu-sonen er en atypisk, mindre smittsom variant av skrantesjuke enn den vi står overfor i Nordfjella.

Annonse

Vi har hittil i saken tatt tak i de risikofaktorene som er viktigst, blant annet testing av hjortedyr, uttak av villreinstammen i Nordfjella sone 1 og forbud mot slikkesteiner.

Det er Landbruksdirektoratet som fastsetter kvotene for tamrein. Denne vurderingen ble gjort før skrantesjukefunnene, og i fremtiden må vi sammen med Landbruksdirektoratet se på om smittesituasjonen bør påvirke planlagte endringer av tamreinkvotene.

Neste artikkel

Mattilsynets serviceinnstilling