Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen lover mobildekning i flere bygder

10.000 husstander i 200 bygder er fortsatt uten mobildekning.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete lover et statlig løft.

Etter at 99,9 prosent av norske husholdninger i løpet av året har fått bredbånd, lover kommunal- og regionalministeren å åpne pengesekken for at flere norske bygder får mobildekning de neste årene.

- Målet er at mobildekningen skal bli like god som bredbåndsdekningen regjeringen har fått til, sier Navarsete.

- Veldig avgjørende

Det betyr støtte til en god del nye mobilmaster rundt om i landet. For fortsatt er det 200 bygdesamfunn hvor innbyggerne ikke får ringetone når de taster inn nummer på mobilen.

- Bredbånd er viktig, men mobildekning vil også være veldig avgjørende for at folk føler at de kan fungere, sier Navarsete.

Hun understreker at solid mobildekning og bredbåndskapasitet betyr mye både for innovasjonsevne, verdiskaping og hvor bedrifter lokaliserer seg.

- Mobil og nett skaper dessuten bedre tilgjengelighet til tjenester som offentlig og privat sektor tilbyr, sier Navarsete.

Spleiselag

Annonse

- Fortsatt er flere hundre steder i Norge uten mobildekning?

- Vi har veldig fokus på den situasjonen, og kommer til å gå videre med det. Men jeg kan ikke si i dag hvor mye penger som skal brukes. Vi har blant annet en del midler på kommunal- og regionaldepartementets budsjett til bredbåndsutbygging. Etter hvert som vi kommer i mål her, kan vi bruke mer penger på å støtte utbygging av mobilnett til bygder uten slik dekning, sier Navarsete.

Hun viser til at mange kommuner har godt samarbeid med utbyggere, der de inngår spleiselag.

Summetone til flere

- I mange tilfeller er kommunene med på å framføre strøm, mens operatørene står for resten. Slike spleiselag synes jeg er viktig, og en god måte å få mobildekning til enda flere bygder, sier Navarsete.

Kommunaldepartementet har også en årlig pott på rundt 100 millioner kroner som er øremerket prosjekter som skal utvikle raskere overføring av digital informasjon til hele landet.

- Pengene har stort sett gått til bredbåndsutbygging, men det er også åpnet for at disse midlene kan brukes til å få bedre mobildekning i Norge, sier Navarsete.

Neste artikkel

Kirkene må reddes