Regjeringa vil gi bedrifter høve til å saksøkje land

Regjeringa vil gi internasjonal domstol makt til å døme i saker mellom investorar og statar, inkludert Noreg. NHO gler seg.

Omstridd: I Europa er det stor motstand mot å la ein internasjonal domstol avgjere konfliktar mellom investorar og statar i EU og USA. I Noreg har regjeringa nyleg føreslege at Noreg skal kunne inngå investeringsavtalar som gir selskap rett til å trekkje statar inn for ein internasjonal domstol ved avtalebrot. Foto: Reuters

I Noreg har regjeringa nyleg føreslege at Noreg skal kunne inngå investeringsavtalar som gir selskap rett til å trekkje statar inn for ein internasjonal domstol ved avtalebrot.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Storstreik avblåst – lavtlønte er vinnerne