Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rapport: Behov for større åpenhet om handelspolitikk

En ny rapport om norsk handelspolitikk peker på behovet for større åpenhet. Rapporten anbefaler også at ansvaret for handelsavtaler samles i Utenriksdepartementet.

Rapporten «På bunnen, utenfor og på vei opp» kommer med en rekke forslag til hvordan norsk handelspolitikk kan legge bedre til rette for utvikling. Bildet viser tømmer klart til eksport ved kaia i Drammen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Regjeringen har varslet en offensiv satsing på handel i utenriks- og utviklingspolitikken og vil i løpet av våren legge fram en stortingsmelding om globalisering og handel.

Onsdag lanserte Kirkens Nødhjelp rapporten «På bunnen, utenfor og på vei opp», skrevet av Johan Nordgaard Hermstad ved London School of Economics (LSE).

Rapporten kommer med en rekke forslag til hvordan norsk handelspolitikk kan legge bedre til rette for utvikling.

En av Hermstads hovedkonklusjoner er at det er behov for større åpenhet.

Offentlig høring

– Signerte handelsavtaler bør ut på offentlig høring før de blir sendt til Stortinget for ratifisering, mener Hermstad.

Annonse

Arbeidet med internasjonal handelsavtaler bør dessuten samles som saksområde i Utenriksdepartementet (UD), altså at man slår sammen de handelspolitiske seksjonene i Nærings og fiskeridepartementet og UD, mener han

Generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp er enig og sier at Stortinget må spille en langt større rolle i norsk handelspolitikk.

Vil ha åpen debatt

– Vårt hovedpoeng er at det trengs en mye større debatt rundt Norges handelsavtaler. I dag er det nesten ingen debatt rundt norske handelsavtaler, og de viktigste beslutningene om både norske og utviklingslands interesser skjer i ukoordinerte departementskontorer. En god og rettferdig handelspolitikk skapes av en åpen debatt, sier Helland i en kommentar til NTB.

– Dagens handelsregler er urettferdige mot fattige land. Det ligger for mange hindre i veien for at fattige kan arbeide seg til et bedre liv. Her må Norge ta et større ansvar, sier Helland og peker på spriket i vår egen politikk: Samtidig som Norge fører en ekstremt aggressiv fiskeripolitikk, innehar vi en sterk proteksjonistisk linje for landbruket. (©NTB)

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997