Politikere slår ring om smed-utdanningen

NYHETER • politikk

- Jeg reagerer sterkt på at Norge er uten smedutdanning, og synes det er svært stivbeint og korttenkt av regjering og direktorat ikke å legge til rette for Norges eneste videregående smedutdanning på Dovre, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun viser til reportasjen i Nationen i forrige uke om ungdommer som står i kø for å utdanne seg til smed, samtidig som den private Handverksskolen på Hjerleid får nei fra Utdanningsdirektoratet og regjeringen til start av Vg2 smedfag på Dovre.

- Jeg vil oppfordre Kunnskapsministeren til å snu i denne saken, og i det minste gi dispensasjon inntil et nytt lovverk er på plass, sier Skei Grande.

Hun peker også på Norges godkjenning av UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv, som også medfører ansvar for å ivareta de små og verneverdige fagene - slik at kunnskapen ikke dør ut.

Stort ansvar

- Det er et ansvar vi må ta på alvor, sier Skei Grande og viser til at opposisjonen allerede i 2007 advarte om at regjeringens privatskolepolitikk ville ha utilsiktede konsekvenser og dra en rekke viktige tilbud med seg i dragsuget.

Andre nestleder i Utdanningskomiteen, Tord Lien (Frp), er også irritert over avslagene til videregående smedutdanning i Norge.

- Her ser vi nok ett eksempel på hvordan Kristin Halvorsens ideologiske skylapper er til hinder for gode og fornuftige løsninger, sier Lien.

Han understreker at håndverksfagene i seg selv er en viktig del av norsk kulturarv.

- Denne kompetansen er helt grunnleggende for å ivareta mange kulturminner. Norge har som kulturnasjon ikke råd til å sette oss i en situasjon hvor denne kompetansen dør ut, sier Lien.

Utdanningspolitisk talskvinne i Høyre, Elisabeth Aspaker, vil også slå et slag for videregående smedutdanning i Norge, og viser til at Høyre hele veien har støttet arbeidet med smedutdanning på Dovre.

- Dagens regjering har vært mer opptatt av hvem som eiet skolen, selv om det var egen stiftelse/fylkeskommunen, enn å se på hvilke kompetanser den ivaretok. Det har derfor vært umulig for dem å slippe til med den utvidelsen smedfaget representerer, sier Aspaker.

Hun mener det er beklagelig at regjeringen både stikker kjepper i hjulene for utdanningen.

Rødgrønn mobilisering

Johannes Rindal fra Dovre, som sitter i styret for Handverksskolen og nå møter på Stortinget for Senterpartiet, mener det trengs et krafttak for små og verneverdige fag. - Poenget er ikke om det er offentlige eller private tilbud, men at det finnes tilbud i det hele tatt, sier Rindal, som også er leder i Senterungdommen.

Han synes det er frustrerende at smedsaken står i stampe, og etterlyser politisk handlekraft.

Annonse

- Norge har forpliktet seg til å ta vare på kulturarven, det klarer vi ikke uten de små og verneverdige fagene, slår Rindal fast.

For få dager siden hadde den rødgrønne fraksjonen i Utdanningskomiteen - Ap, SV og Sp - et møte om smedsaken som Nationen har presentert.

- Det er absolutt vilje til å finne en løsning i form av en lovendring som vil ivareta de små verneverdige fagene i privatskoleloven, sier Rindal.

Den rødgrønne fraksjonen krever at forslaget til en slik lovendring må komme i løpet av høsten, for at videregående smedfag kan være på plass til skoleåret 2012.

- Vi er enige i at verneverdige fag, som alle ønsker å bevare, ikke er godt nok ivaretatt i privatskoleloven i dag, sier Aps Truls Wickholm.

- Den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet har nå lovt at de som raskt som mulig skal komme tilbake til Stortinget med forslag til lovendring, slik at Dovre kan starte smedutdanning neste høst, sier Aksel Hagen (SV). Han varsler en helhetlig gjennomgang for å finne løsninger for alle små og verneverdige fag - med fordeling mellom offentlige og private skoler.

Lars Kristian Steen

redaksjonen@nationen.no

Fakta

Smedutdanning i Norge

Norge er uten videregående smedutdanning

Privatskoleloven stopper Vg2 smedfag på Dovre.

Utdanningsdirektoratet vil ikke gi dispensasjon.

Klage på vedtaket er sendt Kunnskapsdepartementet.

Gir jernet: Smedene i Norsk Smedforening gir jernet for å redde viktige viktige kulturverdier som smedutdanning på Dovre og Norges største smie i Odda. Her leder Jørn Stampe Hansen i aksjon i smia. Foto: Terje Koldbotn

Neste artikkel