Paprika-produsent vil ha norsk tollvern

Landets eneste produsent av paprika og chilipepper har verken statsstøtte

eller importvern mot utenlandske

konkurrenter. Gartnerforbundet ønsker tolljusteringer for å få bedre tilbud av norske grønnsaker.

Annonse

Landbruk • 8-9

Neste artikkel