Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny studie: Dette er den norske jegeren

Det er ingen myte at jakt står sterkest på bygda. To av tre elgjegere har en tilknytning til landbrukseiendommer, og åtte prosent av alle jegere jobber i primærnæringene.

Jegerstanden er i endring, men endringene går ikke fort. Generelt blir jegerne eldre, og flere kvinner deltar. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix…

Det er Statistisk Sentralbyrå (SSB) som har sett nærmere på hvem som skjuler seg bak jegerstatistikkene.

Les også: Sjekk ut tipsa for perfekt viltkjøt

I jaktåret 2014/2015, som det foreligger statistikk fra, gikk rundt 143.000 nordmenn på jakt. Noe over 200.000 betalte jegeravgiften.

Tilknyttet landbruk

En av de tydeligste tendensene i SSBs statistikk, er at jegere i stor grad er tilknyttet landbruket.

For det første, har to av tre elgjegere tilknytning til en landbrukseiendom. Omtrent en fjerdedel av jegerne er selv grunneiere, barn av eier og søsken av eier utgjør henholdsvis 15 prosent hver av jegerstanden, mens eierens ektefelle og eierens foreldre til sammen utgjør 11 prosent.

I alt 66 prosent, altså to tredjedeler av elgjegerne, er altså knyttet til en landbrukseiendom. 61.200 elgjegere deltok i jakta det jaktåret.

Les også: Har ikke funnet skrantesyke hos hjort

For hjortejegere var tallet 68 prosent.

Annonse

Når det gjelder landbrukseiendommer totalt, er det i alt 184.200 personer som eier en slik eiendom alene eller sammen med andre i Norge. Hver tredje grunneier av landbrukseiendommer var registrert i jaktregisteret det året, og 19 prosent av dem var på jakt.

Samtidig var 8 prosent av de som dro på jakt i 2014/2015 sysselsatt i primærnæringene, jordbruk, skogbruk eller fiske, mens bare to prosent av befolkninga totalt er sysselsatt i disse næringene, skriver SSB.

Kvinner nøler mer

Kvinneandelen blant jegerne er økende - men fremdeles lav. Andelen var på 8 prosent i jaktåret 2015/2016.

I noen aldersgrupper er det annerledes - i aldersgruppa 20-29 år var 12 prosent av jegerne kvinner i jaktåret 2014/2015. Samme år var hver fjerde person som besto jegerprøven kvinne.

Les også: Dette må du vite om årets elgjakt

Selv om kvinneandelen er økende, er det også mange kvinner som nøler med å faktisk dra på jakt. Det året var 13 prosent av dem som sto oppført i jegeravgiften kvinner, mens bare 8 prosent av dem som faktisk betalte jegeravgiften i 2015/2016 var kvinner.

Flertallet av jegerne er menn over 40 år. Jegerne blir også eldre generelt - gjennomsnittsalderen i 2014/2015 var 47 år for menn, 39 år for kvinner. Det er 4 år mer for menn og 3 år mer for kvinner enn for 15 år siden.

Neste artikkel

WWFs globale sjef ønsker at Norge viser vei for internasjonal rovdyrforvaltning