Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

«Norske kommuner henger ikke med»

Regjeringens ambisjon er at Norge skal være ledende internasjonalt når det gjelder utvikling av en digital offentlig sektor. Likevel rangeres flere EU-land foran Norge.

Nå byr det seg en gylden anledning til å prioritere digitalisering i kommende økonomier og handlingsplaner, skriver artikkelforfatterne. Her er statsminister Erna Solberg (H) og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre i den selvkjørende bussen som fraktet dem til IKT-Norges årskonferanse i Oslo i april i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

EU satser tungt på digitalisering av offentlig sektor, spesielt nå som Estland har tatt over formannskapet i Rådet for Den europeiske union, og har digitalisering som en av sine største prioriteter. Dermed kan vi forvente styrket innsats for å nå målene nedfelt i EUs handlingsplan for eGovernment for 2016–2020.

Digitaliseringen av offentlig sektor i Norge går sakte, og kommunene har større problemer enn staten med å følge med på utviklingen. Undersøkelsen IKT i praksis viser at 72 prosent av norske kommuner mener de mangler kapasitet, mens 54 prosent mener de mangler kompetanse til å gjennomføre nødvendige tiltak. Digitaliseringsmålene står ikke i stil med ressursene. På Abelias omstillingsbarometer for 2017 rykker Norge ned til 15. plass på listen over land som utmerker seg i arbeidet for en digital offentlig sektor. Ti av landene som ligger foran Norge er EU-land.

EU legger stor vekt på digitalisering av offentlig sektor – eGovernment – og bruker mange ressurser på å modernisere offentlig administrasjon, og styrke tilgjengeligheten til offentlige tjenester. I EUs handlingsplan for eGovernment for 2016–2020 kan vi se at betydelig innsats fortsatt skal nedlegges for å oppnå effektive, billige og brukervennlige tjenester. EUs arbeid mot et digitalt indre marked, offentlig samarbeid på tvers av sektorer, nedbygging av digitale grenser, og utnytting av digitale muligheter som tinges internett (IOT), stordata (Big Data), skytjenester og delingsøkonomi, er viktige ledd mot et digitalt Europa. Den brede tilnærmingen på EU- og nasjonalt nivå illustrerer hvor strategisk viktig det er for EU å utvikle felles mål og felles tiltak for å møte digitale utfordringer. En studie fra 2016 viser at EU på mange måter har lykkes med den brede tilnærmingen, og at digitale offentlige tjenester blir stadig mer tilgjengelige. Men bildet er ikke ensidig rosenrødt: en dypere analyse viser at utviklingen er ujevn, og at et betydelig antall EU-land henger etter.

• Les og: Matminister mener EU straffer Danmark

I EUs handlingsplan for eGovernment for 2016–2020 kan vi se at betydelig innsats fortsatt skal nedlegges for å oppnå effektive, billige og brukervennlige tjenester.

Annonse

1. juli tok Estland over formannskapet i Rådet, og håpet er at deres tydelige prioritering av et digitalt Europa, med fri flyt av data og digitalisering av offentlige tjenester, kan sette søkelys på den ujevne utviklingen i EU, og føre til tiltak som bidrar ytterligere til grenseoverskridende samarbeid. Det er nettopp i det grunnleggende samarbeidet mellom medlemslandene at EUs fortrinn i digitaliseringsprosessen ligger. Med tverrnasjonalt og tverrsektorielt samarbeid, erfaringsutveksling og kompetansedeling, får EUs medlemsland direkte utbytte av den europeiske integrasjonen.

Norge står ikke utenfor dette arbeidet. EØS-avtalen gir Norge både rettigheter og muligheter til å delta i et voksende digitalt samarbeid. Ved hjelp av EØS-midler og EU-programmer, kunnskapsallianser og grenseoverskridende samarbeid, får norske kommuner i europeiske partnerskap både støtte og finansiering fra EU til utvikling og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter.

Siden Rådet for Den europeiske union sammen med Europaparlamentet er EUs lovgivende myndighet, er det nærliggende å tro at Estlands progressive innstilling til digitalisering av offentlig sektor vil gjøre seg synlig, og gjeldende, også for Norge. Spesielt siden formannskapet har en iverksettende rolle for ny lovgivning og jobber med å forbedre eksisterende. Norske kommuner står ovenfor omstilling på grunn av kommunereformen. Sammen med økt innsats på digitaliseringsfronten fra EU, byr det seg derfor en gylden anledning til å prioritere digitalisering i kommende økonomier og handlingsplaner. Er norske kommuner klar for å ta et digitalt skritt videre?

Neste artikkel

KrF avslutter navnekrig – sier ja til Vestland fylke