Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge skal ikke dumpe matvarer i fattige land

Overskuddet av sauekjøtt har ført til prisfall og eksport. Over 100 tonn norsk sauekjøtt er eksportert til Afghanistan. Det er ikke akseptabelt.

Kjøtt fra sau og lam har hopet seg opp på fryselagrene. Produksjonen har vært større en etterspørselen. Overskuddssituasjonen førte til at det ble satt inn ekstraordinære tiltak i sommer. Engrosprisen på kjøttet som sto på fryselager ble satt ned med inntil 30 prosent, altså opp mot 19,50 kroner per kilo.

Priskuttet var så saftig at norsk sauekjøtt ble konkurransedyktig på verdensmarkedet. Så langt i år er det eksportert over 440 tonn sauekjøtt, hvordan 100 tonn altså havnet i Afghanistan.

Det kraftige kuttet i engrosprisen ble finansiert med midler fra omsetningsavgiften, som kreves inn fra norske sauebønder. De ekstraordinære tiltakene, som førte til Afghanistan-eksporten, har så langt i år kostet sauebøndene 41 millioner kroner.

Afghanistan er et såkalt MUL-land, et av verdens minst utviklede land. Som MUL-land har Afghanistan tollfri adgang til det norske markedet. Å eksportere mat fra Norge til Afghanistan, til sterkt subsidierte priser, er selvsagt helt uakseptabelt. Det bidrar til å svekke hjemmemarkedet for afghanske bønder.

Landbruksminister Jon Georg Dale mener eksporten til Afghanistan er i strid med retningslinjene for Omsetningsrådet. Han har bedt Omsetningsrådet rydde opp, og vurderer samtidig om pengene som ble brukt til prisnedskrivingen, skal kreves tilbakebetalt.

Oppsummert

Eksport

1 Ved hjelp av sauebøndenes egne midler har 100 tonn sauekjøtt blitt eksportert til Afghanistan til sterkt subsidierte priser.

Omdømme

2 I tillegg til å være moralsk betenkelig i seg selv, vil slik eksport svekke omdømmet til norske bønder.

Mer salg

3 Så lenge det fortsatt kan være vanskelig å finne produkter av sau og lam i butikken, er det grunn til å tro at potensialet i det norske markedet ikke er utnyttet fullt ut.

Annonse

Omsetningsrådets leder Bjørg Tørresdal omtaler eksporten til Afghanistan som en utilsiktet virkning av prisnedskrivingen. Omsetningsrådet skal nå redegjøre overfor Dale hvordan en skal unngå å eksportere til subsidierte priser i framtida.

Det er viktig, og helt nødvendig, å sørge for at Norge ikke bruker bondens midler til å dumpe matvarer i u-land. Det vil, i tillegg til å være moralsk betenkelig i seg selv, bidra til å svekke omdømmet til norske bønder.

Overskuddssituasjoner må løses på andre måter. I tilfellet sau og lam skulle det være underlig om det ikke var mulig å øke omsetningen betydelig innenlands. Det er fortsatt slik at det kan være vanskelig å finne lammeprodukter i dagligvarebutikkene. Det er mer enn en indikasjon på at markedsmulighetene her hjemme ikke fullt ut blir utnyttet.

Det har lenge vært kjent at det produseres mer sauekjøtt enn det fortæres. Det er en situasjon som inviterer til større innsats for å øke salget. Likevel ser vi lite til salgskampanjer ut over det vanlige. Vi har heller ikke registrert at det har skjedd noen omdreining i produktutviklingen for lam- og sauekjøtt.

Neste artikkel

Nortura: – Lammekjøtlageret var så å seie tomt