Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NOAH reiser tvil om habilitet i rovviltnemndene

Organisasjonen NOAH for dyrs rettigheter reiser tvil om habiliteten til medlemmer av rovviltnemndene i landets åtte rovviltregioner. Rovviltnemndene avgjør spørsmål om fellingskvoter og jakt på ulv, bjørn, jerv og gaupe.

«NOAH er bekymret for at nemndenes sammensetning kan være i strid med forvaltningslovens habilitetskrav», skriver organisasjonen i et brev til Miljøverndepartementet. NOAH nevner ingen konkrete eksempler på mulig inhabilitet, men ber departementet «gå gjennom habiliteten» både til rovviltnemndene og ulvesoneutvalget. «Forvaltning av trua arter bør ikke overlates til folk som har økonomiske særinteresser i å fjerne dyrene», skriver NOAH. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Jakter på ulv i Holtålen og Røros