Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre eksport av sjømat i oktober

Verdien av lakseeksporten hadde en nedgang for fjerde måned på rad og falt med 756 milliarder kroner, eller 25 prosent. Eksporten av makrell økte med 303 millioner kroner. Sildeeksporten økte med 108 millioner kroner, mens eksporten av frossen, hel hvitfisk kom opp i totalt 308 millioner kroner, viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF). - Nedgangen i sjømateksporten for oktober skyldes lav verdensmarkedspris på laks. Den positive utviklingen i eksporten av sild, makrell og torskefisk er totalt sett ikke sterk nok til å utligne verdinedgangen i lakseeksporten, sier direktør for markedsinformasjon Egil Ove Sundheim i EFF. Hittil i år er det eksportert sjømat for 43,3 milliarder kroner, en oppgang fra rekordåret 2010 på 362 millioner kroner. ©NTB

Annonse

Neste artikkel

Kan bli billegare halal-kjøt