Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Milliardsprekk for flytting fra Oslo til Ås

Flyttingen av veterinærutdanningen fra Oslo til Ås blir langt dyrere enn beregnet ifølge Den Norske Veterinærforening (DNV).

Vedtaket om å flytte veterinærutdanningen fra Universitetet i Oslo (UiO) til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås ble gjort 9. januar 2008. Den gang regnet regjeringen med at prosjektet ville koste 2,3 milliarder kroner.

I et innspill til Landbruks- og matdepartementet (LMD) datert 10. juni 2010 skriver Den Norske Veterinærforening (DNV) at flytteprosjektet allerede er mer enn 50 prosent fordyret. Dette skal skyldes svært store kostnader til riving av eksisterende bygninger grunnet ønske om å verne matjord. Det er direktør i Veterinærforeningen Marie Modal som har skrevet den aktuelle delen av brevet. - Tallene kommer fra kalkyler Statsbygg la fram for interimsstyret til Veterinærhøgskolen i vinter. Jeg har sett beregninger på fire milliarder kroner, sier Modal.

Bekymret DNV stilte seg i utgangspunktet negative til å flytte fra Adamstuen til Ås, og påpekte allerede i 2008 at den beregnete kostnaden kunne komme til å øke. Modal er opptatt av at prislappen ikke skal gå ut over kvaliteten på veterinærutdanningen.- Økte kostnader skyldes en blanding av prisstigning og tomt. Tomten som er valgt vil gi en merkostnad på rundt 800 millioner kroner. Det er viktig for oss at kvaliteten på veterinærutdanningen ikke blir lidende på grunn av dette, sier Modal. Regjeringen valgte å legge veterinærutdanningen til Ås på tross av at investeringskostnadene på Adamstuen ble beregnet til 1145 millioner kroner, altså under halvparten så mye. Stortinget har ennå ikke bevilget penger til prosjektet. - Kostnadsrammen er ikke endelig fastsatt. Det blir ofte endringer i prislappen på slike prosjekter underveis. Hvor mye det er snakk om kan jeg ikke kommentere, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Kyrre Lekve. Åpner for merkost Per Roar Nordby i Statsbygg tror ikke prosjektet vil bli så mye som 50 prosent dyrere enn 2,3 milliarder kroner dersom man justerer for inflasjon. - Beregningen ble gjort i 2005, så man må oppjustere verdien til 2010-kroner. Flyttingen vil bli noe dyrere fordi prosjektet har fått et større omfang. Man kjente ikke alle detaljene i forhold til utvikling av Veterinærinstituttet og Senter for husdyrforsøk i 2008. Vi jobber for å få ned kostnadene samtidig som stortingsvedtaket åpner for at det blir en endring, sier Nordby. Hege Njaa Rygh i Statsbygg bekrefter at de har kommet med en beregning som innebærer en kostnadsøkning i forhold til 2008-tallene. - Vi jobber for å få fram tall for et bevilgningsvedtak i Stortinget. Vårt innspill betyr mye, men tallene som er lagt fram for interimsstyret er kun et innspill. Det er Stortinget som fastsetter den endelige kostnadsrammen, sier Rygh.

Annonse

Neste artikkel

Ingen smal sti for KrF