Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lønning går gjerne nye veier og bryter grenser

Veien fram er smal, glatt og kronglete. Flyforsinkelse gjør at Dag Jørund Lønning(49), blir 30 minutter forsinket. Kreative hoder venter i spenning, for å lære om samfunnsentreprenørskap.

Hyllestad. Han hiver av seg jakka, starter opp pc`n. På skjermen bak ham lyser det "Mobilisering og demokratifornying. Dag Jørund Lønning er professor og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Jæren. Nå har han samlet folk fra hele Hyllestad kommune, for å prøve å få til mer nyskapning. Ideer blir kastet ut, utendørs svømmearena, pølseproduksjon, brukthandel og fjellfestival.

– Vi har holdt flere slike kurs de siste årene, og det har blitt etableringer i etterkant. Det viktigste er at ingen ideer skal skytes til jorden, sier Lønning.

Her kan du stemme på Årets bygdeprofil og lese om de andre kandidatene.

Han er engasjert, snakker fort og gir eksempler. De ville krøllene danser på hodet, t-skjorta prydes av en hodeskalle med horn. Sier du professoren i nyskaping og bygdeutvikling, vil mange tenke det er han med krøllene. Færre vet nok at Lønning har vært vokalist i et tungrockband.

Ønsker mer utvikling

Nå bruker han mindre tid på musikken og mer tid på næringsutviklingsprosjekt. Han refererer til "Zarathustra`s" ørn og slange. Ørnen ser det ovenfra, har godt overblikk, mens slangen kryper nede og ser alle detaljene.

– Nyskaperen har behov for både å se detaljene og å ha overblikket, sier Lønning.

Han pøser på med spørsmål, Hvordan lykkes med å mobilisere, hvordan utløse de skapende kreftene i mennesket, hvorfor går det bra i ei bygd og dårlig i ei anna?

– Det handler om passivitet eller aktivitet og å gi og ta ansvar. Folk må få eierskap, da er det lettere å lykkes, sier han videre.

Her kan du stemme på Årets bygdeprofil og lese om de andre kandidatene.

Selv om professoren i bygdeutvikling slet med flyforsinkelse, dårlig brøytede veier og lange avstander, oppfordrer han folk til å etablere seg i distriktene. Han ønsker mer nyskaping både i landbruket og på bygda.

Settes pris på

Dag Jørund Lønning ble årets landbruksblogger 2014. Nå er han nominert til årets bygdeprofil.

Les også: Dag Jørund Lønning kåret til Årets landbruksblogger

– Å være nominert, er voldsomt stas. Jeg setter stor pris på at det arbeide jeg gjør, blir lagt merke til. Det er gøy med positive tilbakemeldinger på det jeg holder på med, sier Lønning.

– Hvor kommer ditt engasjement for bygda fra?

– Færre og større bruk er lyden nå. Vi trenger alternativer. Hvordan få til mer og ikke mindre aktivitet. Å få til mer positiv rettet landbrukspolitikk er viktig, sier Lønning.

Han mener folk må stimuleres for å drive videre.

– Som bonde gjør du en kjempejobb, men likevel får du høre at du ikke er god nok. I dag er det for sentralstyrt og med for lite involvering. Nå rygger vi i forhold til utviklingen i landbruket. Vi må klare å involvere kommende generasjoner. Vi ser at jentene faller fra i landbruksutdanninga. Jentene er flinke til å tenke litt annerledes, men blir ofte motarbeidet. Det er viktig å heie fram de nye ideene, sier professoren i bygdeutvikling.

Det var en rask oppsummering hvorfor han lar seg engasjere. Lønning ler når jeg spør om han er odelsgutt. Skikkelig attpåklatt er svaret. Det vil si nei. Oppvokst på gård på Stord er han uansett. Så engasjementet for bygda har vært med fra barndommen.

– Jeg ligner på far, vi er begge opptatt av å gå nye veier og å bryte grenser. Vi kan si; slik gjør vi det nå, men det mulig å gjøre det annerledes. Jeg er opptatt av nyskaping, sier han.

Her kan du stemme på Årets bygdeprofil og lese om de andre kandidatene.

Nå bor professoren med familien i hus med stor hage sør på Jæren. Han er blitt for travel til å drive gård. Tidligere har han drevet småbruk på Sotra, Kviteseid og Skaun i Sør-Trøndelag. Han har jobbet som forsker i inn- og utland. Utgitt flere bøker. I dag trives han godt som rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB). En høgskole organisert som et samvirkelag, med mer enn 100 andelseiere. Han er eneste professor i Norge på sitt felt. Og han utelukker ikke, at han igjen kan bli småbruker.

Slik som i dag, når jeg møter spennende folk fra Hyllestad. Da ser jeg at det er håp for bygdene

Dag Jørund Lønning, professor og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Annonse

– Slik som i dag, når jeg møter spennende folk fra Hyllestad. Da ser jeg at det er håp for bygdene, sier han.

Mangfold

Gjennom kursene jobber Lønning med å skape lokalt engasjement.

– Det er stor forskjell på å være tilskuer enn å være deltaker. Vi jobber for å få mennesket til å bli en skaper. Du må leve for noe, før du kan leve av noe, sier han.

– Må slike samlinger til?

– Ja, folk trenger bekreftelse. Det får de når vi samles til slike kurs, da finner vi fram til de ressursene som finnes i bygda. Mange har opplevd å få avslag på søknader eller at folk bare blåser av ideen. Du tar på deg et stort ansvar når du gir avslag på midler. Gjennom disse kursene har vi sett att ville ideer, er blitt strålende prosjekter, sier han videre.

Hyllestad kommune betaler for innbyggernes deltakelse på kurset. Lønning sier det er god næringspolitikk.

– For å kunne bevare levende bygder, er det viktig at hver enkelt blir løftet opp. Mislykkes du, er det ingen som trenger å høre; Hva var det jeg sa, seier Lønning.

Se takketalen til Årets bygdeprofil 2014, Merete Furuberg

Han er skeptisk til kommunesammenslåing, avstand til makta kommer til å øke ytterligere. Hvordan skal en da nå fram med sine ideer? Deltakende demokrati handler om å delegere. Det trenger vi langt mere av. Da må vi være nær de som tar beslutninger.

Les også: Har 50 veker til å byggje ferdig

Er bygda viktig?

– I Europa er bygdeutvikling stort. Hva ønsker vi at bygdeutvikling skal bety, det er samfunnsutvikling det handler om. Hvordan skape nedenfra. Nyskaping har blitt mitt felt og bygdeutvikling har vi på HLB klart å løfte, sier han.

Han forteller om pliktbygda og interessebygda. Mangfoldet og særpreget.

– Hvorfor er bygda viktig, det er et spørsmål med mange svar. Vi nordmenn er et av de minst urbane folkefær som finnes. Vi har en urbanist her i landet, det er Erling Fossen. Selv når du bor midt i Oslo, leser du bøker om vedhogging, ser "Norge rundt" hver fredag og program som "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu" har seer rekorder. Det mest søkte ordet på Finn er småbruk, deretter kommer gardsbruk. Bygdelandskapet er det vi kom fra, sier han engasjert.

Lønning ønsker at flere av de tomme bruka skal bli tilgjengelige.

– Folk flytter ut, vi ønsker ikke å fortettes. Jeg møter hele tiden folk med småbruksdrømmer. Vi har kun tre prosent dyrkbart areal her i landet, da må folk bli boende der de dyrkbare flekkene er. Det hadde betydd mye for bygdene om folk fikk flytte til de tomme bruka og drive de. Undersøkelser viser at folk tenker positivt når de hører ordet bygda. Folk i byene tenker nok annerledes enn vi tror. Mangfold og særpreg er viktig, vi må koble by og land mer og bedre, sier professoren i bygdeutvikling.

Hverdagshelter

Stupbratte fjellsider går rett i fjorden, tåka henger lavt. Ettermiddagen siger på. Så ser vi et lys og et til, det viser at det bor folk i husa.

– Mer positiv rettet landbrukspolitikk er viktig, er det maskinene eller mennesket som står i sentrum. Jeg mener trivsel og skaperglede fortsatt må stå i sentrum. Det er utrolig viktig. Store ensidige enheter er ikke bra, mangfold har vært suksesskriteriet i norsk landbruk. Vår nye landbruksminister Dale, er et par hakk bedre enn Listhaug. Han har evnen til å lytte, men sier dessverre også at det må bli færre og større bruk. Det ender bare med mer gjeld og at du blir den eneste bonden igjen i bygda. Det frister ingen.

Les også: Dale fikk landbruks-leksjon av odelsjente

Lønning blir stille et lite øyeblikk.

– Jeg synes det er fascinerende å treffe hverdagshelter som driver mangesysleri. Mange plasser må du drive ulike produksjoner for å overleve. Du er melkebonde og kulturformidler, du stiller opp på lag og foreninger. Samtidig som du jobber deltid på apoteket eller i skolen. Bor du på bygda må du være aktiv deltaker, sier han.

Neste artikkel

Gården er en suveren arena for læring og omsorg – bruk den!